Friday, 2014-05-16

--- Day changed Fri May 16 2014
dj-bobrklip: copak, nemuzes se najit v moznostech?00:06
klipvid??, to m? ani nenapadlo! jakto?e tam nejsem? :P :D00:11
dj-bobr:)00:13
KedrigernPro? tam nen? pan ?ab?k?00:15
-!- Mephisto [~autor@178.248.252.208] has joined #chliv00:18
-!- filip [~fkrska@109.238.34.162] has quit ["Leaving."]00:33
-!- pisstacia [~chatzilla@nat-users-217-29-9-37.net.pnet.netair.net] has joined #chliv00:34
-!- filip [~fkrska@109.238.34.162] has joined #chliv00:34
-!- filip [~fkrska@109.238.34.162] has quit [Client Quit]00:35
-!- Mephisto [~autor@178.248.252.208] has quit [Ping timeout: 181 seconds]01:05
coruvarmalajanka, lnovy: m?li jste doj?t kdy? jsme tam byli s Ond?ejem :D03:23
-!- anubish [anubish@b.clients.kiwiirc.com] has joined #chliv04:26
anubishach dostal jsem polibek smrti od helenky https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=75&t=23320&start&view=viewpoll04:26
-!- anubish [anubish@b.clients.kiwiirc.com] has quit ["http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted IRC client"]05:14
-!- pisstacia [~chatzilla@nat-users-217-29-9-37.net.pnet.netair.net] has quit [Ping timeout: 181 seconds]08:56
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has joined #chliv09:07
-!- pisstacia [~chatzilla@nat-users-217-29-9-37.net.pnet.netair.net] has joined #chliv09:10
Marstzdar09:29
kliphttp://phys.org/news/2014-05-astronomers-realistic-virtual-universe.html#jCp09:30
-!- filip [~fkrska@109.238.34.162] has joined #chliv09:33
klipI just got married. I'm pakistani, my wife is not. No fucks given. Except on the wedding night. HUEHUEHUE09:59
lnovy_malajanka: https://forum.pirati.cz/celostatni-forum-f477/vkaz-super-lidem-v-kampani-t23327.html#p31492610:24
Marstto je tam už dvakrat10:27
lnovyAno, ivan jede na 200 %10:31
Marst:)10:32
-!- loric [loric@b.clients.kiwiirc.com] has joined #chliv10:41
loricbrytro10:41
-!- Mephisto [~autor@178.248.252.208] has joined #chliv10:42
lnovy_mornin'10:43
lnovy_Mephisto: https://forum.pirati.cz/post314926.html#p31492610:43
loricmate nekdo blizsi info k tem partic. rozp. smlouvam co prej miki a janek maji podepsany? jak to psala malajanka10:45
loricbtw vcera se mi asi podarilo zvetsit tym na komunalky na 8cce o 200%10:46
loriczjistil sem ze michal nikitinsky a lydie hejnova maji trvalko na 8cce a ze by se snad zapojili10:47
-!- filip [~fkrska@109.238.34.162] has quit [Ping timeout: 180 seconds]10:47
loricFSM bless post-demo?kov? pivko10:47
-!- filip [~fkrska@109.238.34.162] has joined #chliv10:56
lnovy_"Sezeru tveho minipsa"10:56
lnovy_https://www.facebook.com/photo.php?v=10203776787205368&set=vb.1389677569&type=2&theater10:58
Mephistoloric: ?etl jsem to.10:58
MephistoTedy v tom druh?m vl?kn?.10:58
MephistoP?edsedovi je smutno.10:58
MephistoA? si.10:58
Mephistolnovy_: Nep??stupn? obsah. Pojd?te v pekle za ten FB.10:59
lnovy_:-P10:59
loriclnovy a ivanuv posledni vzkaz hejtrs10:59
lorichttp://images.wikia.com/uncyclopedia/images/archive/b/b5/20120914120348!Exploding-head.gif10:59
lnovy_nema krmit trolly :)10:59
malajankaLoric dej mi cislo10:59
malajankaDik :D11:00
pisstaciabry den, moji mil?11:00
loricna koho11:00
lnovy_o hai11:00
malajankaHoj ?ko!11:00
malajankaNa sebe more11:00
malajankaNa koho asi11:00
malajanka:;11:00
loric608 85 51 1311:00
malajanka:D *11:00
malajanka,11:00
loricuz bys ho ale mela mit esli sis ho nesmazala nebo nezapsala :D11:00
malajankaLol volany ucastnik je docasne nedostupny11:01
malajankaDik za takove cislo11:01
loricmmnt zapinam foun, byl kaput11:01
malajanka:D11:01
loricbaterka v keru11:01
malajankaV keru11:01
malajankaTo je japonsky 'v kelu'11:02
malajanka:D11:02
klipIB?nek viditeln? skl?z? plody sv?ho stylu politiky. Pro? na n?j na ka?d? ?taci ne?ekaj? jeho pan?kov? kamar?d??ci? N?co je viditeln? ?patn?!11:02
klipPunkersk? styl ??zen? a veden? viditeln? kolabuje, jakmile m? p?ekro?it okruh jedn? pra?sk? hospodsk? parti?ky.11:02
lnovy_Bajgar :)11:02
klip:)11:02
loriczda se ze ivan nebo tobias zas (sebe) moderatorsky radej11:03
MephistoSch?ze bude hust?.11:03
loricted ti lnovy odmazali OP11:03
malajanka?11:04
Mephistoloric: Chci, abys nezklid?oval emoce.11:04
loricthe hate must flow11:04
MephistoProto?e to bude hned po volb?ch a mus? to b?t brut?ln?.11:04
MephistoJinak toti? emoce nepro?ist?me.11:04
loricjak se to vezme11:04
Mephisto?le.11:05
MephistoNen?siln? komunikace n?s nikam nedostane.11:05
Mephisto:311:05
klipty to chce? prost? vyeskalovat do p?stn?ho souboje11:05
lorickdyz nechas volnej prubeh hejtu, tak se lidi zavrou a zpoza tech opevneni na sebe strilej shnily kravy11:05
MephistoNo jo no... o tom je p?eci obl?h?n?, ne?11:06
lnovy_loric: to je asik priprava na merge11:06
klipo nvc nic nev??, nem??u tey respektovat tvoje rychl? odsouzen? :)11:06
klips/tey/tedy/11:06
loricMephisto:je tvym cilem vec vyresit? ano/ne?11:11
MephistoSamoz?ejm?.11:12
MephistoA k tomu je pot?eba zlikvidovat oponenty.11:12
loricsouhlasis s tim, ze k vyreseni je potreba, aby se veci probraly cele a neskoncilo se na prvni zalezitosti?11:12
MephistoAno. Viz to o likvidov?n? oponent?.11:12
Mephisto:311:12
klipMephisto: cesta, po kter? si d?l?? nep??tele t? nedovede k c?li jinak ne? jejich likvidac?. Je to hodn? kr?tkozrak? cesta. Z hlediska dlouhodob?ch c?l? je to kontraproduktivn?11:13
klipnav?c odporuje stanov?m11:13
loricklip:+111:13
loricMephisto:toto je tvoje cesta: http://www.funnyordie.com/videos/f8617f85fc/dog-growls-at-his-own-foot-from-that-happened11:15
loricmalajanka:co tvoje sestra.. nechce zkusit kandidovat do RP? zachranilo by te to od nezvratneho osudu (tm)11:20
malajankaJa bych svoji sestru do rp nevolila.11:22
malajankaAle muzu se ji zeptat11:22
MephistoPopravd?, je mi jedno, kolik nep??tel si "po cest?" ud?l?m.11:23
klipnep??tel? jsou zdr?en?11:23
MephistoV???m, ?e d?ky s?le a autenticit? m? osobnosti si krom? nep??tel vytvo??m i p??tele.11:23
Mephistoklip: Ano, jsou.11:24
MephistoAle vysv?tlovat v?em v?echno je p??li? zdlouhav?.11:24
MephistoNav?c kdy? se setk?m s v?l? nepochopit.11:24
MephistoZkr?tka s odm?t?n?m.11:24
MephistoKde jsem odm?tnut, tam prost? proraz?m.11:24
klipnen? to zdlouhav? z dlouhodob?ho hlediska. existuj? zp?soby jak to zkr?tit, t?eba skill NVC :)11:24
klipm?sto spolupr?ce vol?? sout?? a to je pro m? diskvalifikace :)11:25
Mephistoloric: Dom?a je na RP nepou?iteln?. Janka... no, ale to je fuk, co bych v?m to zase ??kal, sami si uv?domujete, ?e je to nejlep?? ?e?en?.11:26
Mephistoklip: Ne?e??m sout??.11:26
MephistoNebav? m? sout??it.11:26
MephistoAle ne?e??m ani spolupr?ci.11:26
MephistoKdo se mnou spolupracovat nechce, ten se mnou spolupracovat nebude.11:27
MephistoJ? prost? ?in?m.11:27
MephistoCo mn? je po tom, jakou odezvu to v realit? vyvol??11:27
lnovy_V?t?zem leto?n?ho ro?n?ku sout??e o nejlep?? optick? klam se stala tato d?mysln? iluze od p?edn?ho ?esk?ho grafika Ale?e Najbrta. B?l? kruhov? otvor uprost?ed ?ern? plochy ve skute?nosti nen? b?l?, je to pouze otvor, kter? ??dnou barvu m?t nem??e. Grafik doc?lil iluze um?st?n?m b?l?ho pozad? za ?ernou plochu. Lidsk? oko nem? prakticky ??dnou ?anci tento zd?nilv? jednoduch? optick? klam odhalit.11:27
lnovy_http://www.infobaden.cz/wp-content/uploads/2011/08/dot.png11:27
malajankaKlip odkud mas ten pekny obrazek k enfp? Z wiki to neni ne?11:29
malajankaChcu taky intj :D11:29
klipv commentu je link na test, kterej ti ud?l? takovej graf, ale je to svg generovan? p??mo a necht?lo se mi to SVG z toho dost?vat, tak sem to jen screenshotnul11:29
klip46 ot?zek zase no :)11:29
malajankaEeee.. To bych musela zapinat pocitac11:30
loricMephisto:ignorov?n?m reality je pak tvoje jedn?n? jen reaktivn? a nikoliv proaktivn?, a? se oh?n?? pl?nem.. je to jak klasick? st??len? naslepo11:31
klipv?echno m?m dost brut?ln?, F a T m?m skoro vyrovnan?, ale F p?eva?uje :) Dostatek toho T mi asi umo??uje programovat a neb?t pouze otrokem sv?ch pocit? :)11:31
klipNVC je pr?v? o tom, ?e se zam??l?? nad t?m, co d?l??, pro? to d?l??, jak? tv? pot?eby to uspokoj? a zda to n?hodou nezp?sobuje p?ek??ky v uspokojov?n? pot?eb ostatn?ch a je?t? jsi o tom v?em up??mn? p?ede v?emi. T?m si nevytv???? nep??tele.11:33
klipproto?e to NVC nikdo neovl?d?me, je to stejn? zbyte?n? to vysv?tlovat, dokud to nebude tvrdit n?kdo, kdo tak bude komunikovat :)11:34
Mephistoloric: Nemohu minout, kdy? m?j c?l je v?ude kolem m?. A v?dycky bude.11:35
MephistoReaktivn? to je. Kdyby mou du?i neotravovali, ani bych tu nebyl a hezky si klimbal ve v??nosti.11:36
lorickdy? takhle tak takhle: v?echny ty c?le jsou skrze ?asoprostorovou deformaci naloopovany zp?tky do tebe11:36
MephistoJak? p?ekvapen?, ?e to chci v?echno p?ed?lat (bez ohledu na jak?koliv jev).11:36
loricbude? pokra?ovat ve st??len?? pak oto? na stranu 163, jinak pokra?uj na stran? 14711:36
MephistoJ? si n?vrat "negativn? energie" (?i jak to nazvat), kterou pou?t?m na ostatn? (na "c?le"), zp?t do m? samotn?ho uv?domuji.11:38
MephistoA za??v?m r?ny s?m od sebe.11:38
MephistoA?11:38
MephistoSlab? trp?. J? p?etrv?m.11:38
MephistoObrnil jsem se cynismem tak, ?e neexistuje nic, co bych nedok?zal ud?lat.11:39
MephistoA n?sledky neodm?t?m.11:39
MephistoT?? se s nimi pot?k?m.11:39
lorictohle ale nefunguje11:39
lorichttp://2.bp.blogspot.com/_vI6LGR352yE/TMapkx5gYsI/AAAAAAAAAFc/zza9ylA-9Ek/s1600/1285770302993.jpg11:39
lnovy_Dominika: klidn?. ale dala bych si tkov? podm?nky, ?e by m? nikdo nevolil (??dn? je?d?n? nikam, funguju jen kdy? m?m ?as, v?ecko chci v?d?t hodn? p?edem atd. = nevoliteln?11:40
lnovy_pastnuto od janky11:40
lnovy_tak a ted si to prectu11:40
MephistoHeh.11:40
MephistoShodou okolnost? to tak funguje.11:40
kliphovnov?ha :)11:44
lnovy_:))11:44
klipkoordinace byla domluvena, ale hlavni auto se rozstrelilo o srnku...11:45
klipje v?m to jasn? jo?11:45
lnovy_nema jet o 200 % rychleji, ma prizpusobit jizdu stavu vozovky :)11:46
klip:D11:46
MephistoNavrhuji se obl?knout do mysliveck?ho a za??dit, aby ??dn? dal?? srna u? pr?b?h kampan? neohrozila.11:46
lnovy_Karma is a bitch :)11:46
Marsthlavn? pozor na ko??tka11:47
loricp?i st??len? ko??tek je pot?eba si d?t bacha, abyste nezas?hli jednu m?stop?edesky?11:48
MephistoU? abychom mohli do p?edsednictva posadit androidy.11:51
lnovy_rekl nekdo myslivec? http://youtu.be/-AF59rZ2jHE11:52
pisstaciamyslivec! https://www.youtube.com/watch?v=TtIia9uC4N811:55
malajankaKlip tak jsem si uz udelala ten test.. Zadne prekvapko se nekonalo11:56
klip:)11:56
malajankaAle ty otazky a odpovedi me sraly opet uplne stejne11:56
malajanka:D11:56
lnovy_pisstacia: :)))11:56
malajankapisstacia +1 :D11:56
pisstaciamyslivci nezrad?. Nikdy11:57
* Kedrigern nem? opravovat p?edn??aj?c?, zvl??t? ne p?ed testem. 11:58
malajankaKedrigern. Ty se nepoucis!11:59
malajankaNesmis byt chytrejsi nez lidi, kteri ti maji dopomoct si pred jmeno pridat par pismenek!11:59
Kedrigernmalajanka: Nepou??m :-(, jsem prost? rebel.11:59
malajankaje to rebel!12:00
MephistoKedrigern: Jsi prost? D?kan.12:00
lorickoho si opravoval?12:00
Kedrigernmalajanka: Je?t?, ?e jsou tak kreativn?, ?e m? brzo vyhod?.12:00
Kedrigernloric: U?itele kybernetiky.12:00
lorica co rekl, ze bylo potreba ho opravit?12:00
malajankaKedrigern: se nechas? :D12:01
Kedrigernloric: Za?alo to na za??tku p?edn??ky a pokra?uje to dote? :-)... nel?bila se mi jeho kritika pojmu obraz, jeliko? to m? jasn? propojen? s lingebrou.12:01
Kedrigernmalajanka: Jejich schopnost zn?mou v?c p?ev?st do neznam?/pitom? ot?zky je neuv??iteln?. P?ed chv?l? jsem psal test, kde jsem 15 minut p?em??lel o zad?n? a odpov?? byla zcela trivi?ln?... fakt by m? nenapadlo na to, ?e se na to n?kdo m??e pt?t.12:02
loricco to bylo za otazku?12:03
Kedrigernloric: R?zn? programov?n? na pap??e. A zn?zor?ov?n? algoritm? (minul? p?edn??ka). Algoritmy trivka, ale zp?sob zn?zorn?n? a zna?en? m? m?tl. Nicm?n? jist? se to hodnot? ano/ne, nikoliv pochopil/nepochopil...12:04
KedrigernNo j? zas miz?m. Mus?m se dou?it semestr l?tky do testu12:04
lorichej, kdo mi zeditoval prispevek<12:07
loriclnovy:priznej se12:07
loric>D12:07
lorica uz je to zase pryc.. wtf is going on12:08
loricto vazne neprijde nikomu divny, ze zdenek stepanek napsal, ze proplaci 'dobrovolnikum' faktury?12:10
Marstje to divny12:10
lorictransparence n such?12:10
Marstsem to mel rozepsany a pak se mi to ztratile, seru na to12:11
loricnekdo v tom vlakne ocividne radi12:13
loriclnovy:muzes sem pak hodit pls vypis mod/admin zasahu v tom vlakne z phpbb adminitrace?12:14
kliptits or gtfo http://ona.idnes.cz/samovysetreni-prsu-0q0-/zdravi.aspx?c=A140516_093853_zdravi_pet12:21
pisstaciaa pom?haj? ?eny mu??m p?i prevenci rakoviny varlat? hm?12:23
lnovy_http://youtu.be/cIF8-Bejd8w flashback!12:51
malajankaPisstacia: rozhodne12:51
loriclnovy_:muzes se pls mrknout na mod/admin log k tomu vlaknu ivanova rupnutyho nervu?12:58
lnovy_naladime http://youtu.be/JqqgmO8VNyU13:07
-!- whynot [~chatzilla@234.79.broadband3.iol.cz] has joined #chliv13:15
-!- Mephisto [~autor@178.248.252.208] has quit [Ping timeout: 180 seconds]13:17
klippro? mi janek pos?l? ten spam od Erste Optik?13:29
klipnahl??eno13:29
-!- Neco_tu_smrdi [~Neco_tu_s@www.nowhere-else.org] has joined #chliv13:30
lnovy_tobe to prislo i SZ?13:35
lnovy_ja jenom nahlasil ten prispevek v VD13:35
klipjanek to poslal KS Praha a KS Sck13:35
lnovy_sulin13:35
whynotVsak to neni zas takova tragedie, ne?13:49
whynotNekomu to mohlo prijit relevantni, stejne tak mohla mnoha lidem pripadat nemistna ma hromadna zprava o TTIP, definice spamu je fakt hodne individualni...13:50
klipje to nevy??dan? nab?dka produktu nebo slu?eb13:53
lnovy_?+13:53
klipve schr?nce13:53
whynotBanalita.13:56
klipjednou je to banalita, ale to, ?e to Jankovi nedoch?z? je u? probl?m13:56
lnovy_WHY? http://youtu.be/JqqgmO8VNyU13:57
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has quit [Ping timeout: 181 seconds]13:59
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has joined #chliv13:59
KedrigernTak jo... ?kola ve mn? vyvol?v? pocity sm??en?j?? ne? Ivan.14:02
pisstaciashanim komorousovy vizitky. na filtry.14:04
whynotklip, Myslim, ze mame horsi problemy. Netova neutralita jde do hajzlu, existuje CSSTA (http://cs.globalvoicesonline.org/2014/04/402), TTIP, Mozilla castence implementuje DRM, Rusko chce zakazat Twitter...14:05
Kedrigernwhynot: Mozilla je dob?e vojebala.14:05
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has quit [Ping timeout: 180 seconds]14:06
klipwhynot: mysl??, ?e m? smysl se n??emu takov?mu v?novat, kdy? samotn? ?lenov? nedok??? identifikovat spam a je?t? ho p?epo?lou? :D14:06
whynotKedrigern: To jsem taky cetla, ale to, ze se to omezeni bude dat obejit (defaultne a diky Mozille) z toho nedela ani neutralni zpravu...14:07
whynotklip: Myslim, ze tusim, na co se snazim poukazat...ale porad je to plytvani energii14:07
whynot*snazis14:08
Kedrigernwhynot: Existence libovoln?ho DRM je rozhodn? ?patn?. Ale Mozilla je vyf?knula na ?rovni, kter? je po?le dosti do prdele. V?cem?n? to uk??e, ?e v?echno o co jim ?lo ta nen? funk?n?. A oni se potom usv?d?? z toho, co v?me14:09
whynotA to je co? Nesmyslnost takovych omezeni, jelikoz nutne vyvolava kreativni snahu o obejiti?14:11
Kedrigernwhynot: Je pot?eba je fakovat z t?chto pozic. Bohu?el n?kter? v?ci se z pozic ob?ansk?ch d?laj? mnohem v?c. Stejn? tak bychom d?vno prohr?li OSS, kdyby nebyl nezbytn? pot?ebn? k chodu ve?ker?ho softwaru14:11
neouf14:13
neokonecne tady14:13
Kedrigernwhynot: Jim jde o to m?t moc. Ale opravdu nejde jen o to konkr?tn? video. ?ili t? ?m?ruj?, don??ej?, omezuj? na tebe etc. Tohle v?echno jim jde do prdele. ?ili budou m?t pseudochranu videa dle jednoho parametru. V ten moment mus? vyt?hnout karty. A ??ct, ?e tv?j p??stup je jednor?zov? ?i tak. A to je pro n? jin? pozice, ne? kdy? t? k tomu do?enou skryt?mi podm?nkami.14:14
neoneco noveho?14:14
whynotKedrigern: Takze by to stalo za tvorbu stanoviska?14:15
whynotneo: O hai.14:16
klipj? si jen mysl?m, ?e pov?d?n?m si s lidmi o v?cech je k ni?emu, dokud ty v?ci nebudeme opravdu ??t a sebejist? aplikovat v co nejv?t?? m??e u sebe :)14:16
-!- Neco_tu_smrdi [~Neco_tu_s@www.nowhere-else.org] has quit [Remote closed the connection]14:16
-!- Neco_tu_smrdi [~Neco_tu_s@www.nowhere-else.org] has joined #chliv14:16
neowhynot: hoj..14:16
Kedrigernwhynot: No to nev?m. Asi by to ?lo. Ale IMHo sta?? linkovat ten ?l?nek z diit.cz14:16
Kedrigernwhynot: Ale n?jak ofici?ln? filipika proti DRM by byla fajn. Shrnut? argument?.14:18
whynotklip: To je ale rozhodne komlikovanejsi, nez by se mohlo zdat...rekla bych, ze ve strane neni nikdo, kdo by bral program jako 10 prikazani, a asi je to tak i dobre.14:19
whynotFanatismus je desivy i kdyz se jedna o silene nadseni pro v zasade dobrou vec.14:19
KedrigernNo j? tedy ducha programu dodr?uji stoprocentn?. Samoz?ejm? jsou asi n?jak? nezaj?mav? ??sti, kde by ?lo diskutovat. Ale to d?le?it? j?dro je snad nanejv?? jasn?. V?em krom? Ivana a Strnada.14:20
klipwhynot: sta?? b?t jen fanaticky otev?en? a ??kat pravdu, nemluv?m o cel?m programu, ale o na?ich hodnot?ch14:21
KedrigernVlastn? moc nech?pu, jak n?kdo m??e ducha programu nedodr?ovat. ?ivot s otev?enou filosofii je jednodu??? ne? se sna?it ??t jak korporace.14:21
Kedrigernklip: +114:21
whynotKedrigern: Takovy clanek uz bohuzel mame, vskutku nedobre formulovany Ferjencikem a Kolajou, ale napsany asi pred deseti dny, coz je bohuzel jasny argument proti vydani...14:22
klipsql injection => day-z open sourced14:23
-!- Neco_tu_smrdi [~Neco_tu_s@www.nowhere-else.org] has quit [Remote closed the connection]14:24
-!- Neco_tu_smrdi [~Neco_tu_s@www.nowhere-else.org] has joined #chliv14:24
Kedrigernwhynot: Ale tak ten ?l?nek nen? ?patn?. Mohl by b?t lep??.14:25
Kedrigernwhynot: Nicm?n? v?echno by mohlo b?t lep??.14:25
-!- pisstacia [~chatzilla@nat-users-217-29-9-37.net.pnet.netair.net] has quit [Read error: 104 (Connection reset by peer)]14:26
whynot Mam proste individualni problem s jistymi druhy retoriky ve snaze neco vysvetlit polopate lidem, kteri o to vlastne ani nestoji, s pridavkem zvelicovani problemu strasenim prehnane negativnimi nasledky...14:27
neowhynot: nevis kde je Adam?14:30
Kedrigernwhynot: Moc se na to up?n??. Nam?sto up?n?n? se soust?e? na vlastn? pr?ci. Koneckonc? st?le je prostor vydat hezk? ?l?nek na PL ?i jako studii. Nav?c p?ehnan? d?sledky jsou sm??n?. V?echno, co Pir?ti ?ekli p?ed rokem se uk?zalo jako jen drobn? odvar reality. Na prvn? Cryptoparty se mi sm?li, kdy? jsem p?edpov?d?l NSA a o p?r m?s?c? pozd?ji...14:30
Kedrigernneo: Adam je s Klime?em (IMHO)14:30
neoKedrigern: ok....14:30
@BotenAnnaneo: 8-ball says: Temer jiste14:31
neo8-ball: mam si dat kafe?14:31
whynotKedrigern: Ja nevim, opravdu se zda, ze se malo upinam na vlastni praci?14:31
-!- dj-bobr [~Miranda@cdma-67-219.cust.vodafone.cz] has quit []14:31
Kedrigernwhynot: No sp?? jde o to zbyte?n? se nestresovat okol?m.14:32
Kedrigernwhynot: Tv?j p??stup tak jak ho vykl?d?? a aplikuje? zn? jak kdybys byla bezchybn?.14:32
KedrigernLeteck? po?ta? Orly?14:33
-!- Neco_tu_smrdi [~Neco_tu_s@www.nowhere-else.org] has quit [Ping timeout: 181 seconds]14:33
whynotTrochu mne zneklidnuje, ze to tak pusobi, me je totiz jasne, ze mam urcite rezervy...jen se na ne snazim upozornovat az ve chvili, kdy je to nutne.14:34
-!- Neco_tu_smrdi [~Neco_tu_s@www.nowhere-else.org] has joined #chliv14:35
Kedrigernwhynot: Vid??, nenech se zneklidnit. M?sto zneklidn?n? si u??vej ?ivota. A d?l bu? pracovit? ;)14:35
KedrigernJe spolu?a?ky n?kam jdou... to asi m?m j?t tak?.14:35
whynotLetecka posta, ulozto...hlavne, ze ty fotky jsou.14:36
lnovy_naladime http://youtu.be/-6DUnThl80s14:41
-!- Neco_tu_smrdi [~Neco_tu_s@www.nowhere-else.org] has quit [Remote closed the connection]14:43
-!- Neco_tu_smrdi [~Neco_tu_s@www.nowhere-else.org] has joined #chliv14:43
-!- Neco_tu_smrdi [~Neco_tu_s@www.nowhere-else.org] has quit [Remote closed the connection]14:49
-!- Neco_tu_smrdi [~Neco_tu_s@www.nowhere-else.org] has joined #chliv14:49
Neco_tu_smrdiDneska asi v PICE nidko nen?, co?14:50
Neco_tu_smrdiR?d bych si tam nabral n?jak? let?ky14:51
loriczavolej honzovi przbylovi, sezene ti nekoho s klicema14:52
loricje na nej kontakt na strankach, sec14:52
lorichttps://www.pirati.cz//mista/centra/praha?redirect=114:53
neoja bych tam taky potreboval14:54
neovzit nejaky plakaty14:54
neo:/14:54
loricsame reply .. domluvte se s nim.. nebo tady a pak si domluvte cas14:54
neoohl by sem chodit..14:55
neo *mohl14:55
lorictak mu reknete do telefonu14:55
neoNeco_tu_smrdi: zkontaktnes ho ty nebo ja? ja ani nevim kdo si :]14:56
-!- Neco_tu_smrdi is now known as ViM15:00
ViMbrnknu mu15:00
HELLthhttp://i.imgur.com/MCUnT15.jpg15:02
whynot:)15:02
neoHELLth: nice.15:03
HELLthhttps://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/544124_111343022384851_317618770_n.jpg15:06
HELLth^^15:06
neoold & dupla15:07
ViMTak dneska bude v PICE Miki asi od  16:30 do 17:00.15:12
neono ty kravo, tak male okno..15:12
-!- ViM [~Neco_tu_s@www.nowhere-else.org] has quit [Remote closed the connection]15:15
-!- ViM [~ViM@www.nowhere-else.org] has joined #chliv15:15
klipklice mam u sebe a jsem domluven na pul sestou na palmovce, ze je honzovi predam... mam je od ctvrtka15:15
klipteda stredy15:16
klipale Honza tam asi nemiril dneska15:16
klippokud vim15:16
neoshit15:18
neoma to byt na karty..15:18
klipno, krom dve?? hlavn?ch a dve?? od kanclu je tam je?t? m???. bzu??k na hlavn? dve?e a kartu na kanclov? bychom zvl?dli realizovat. ty m???e budou hor?? :)15:21
-!- pisstacia [~chatzilla@nat-users-217-29-9-37.net.pnet.netair.net] has joined #chliv15:21
-!- coruvar [~coruvar@ip4-83-240-18-120.cust.nbox.cz] has quit [Remote closed the connection]15:22
neoklip: no to je jedno... ja musim dostat plakaty do pondeli..15:22
malajankalnovy oh nooes :( ty sluchatka jsem asi nechala v batohu -.-15:27
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has joined #chliv15:30
lnovyJaj15:35
-!- ViM [~ViM@www.nowhere-else.org] has quit [Remote closed the connection]15:35
-!- ViM [~ViM@www.nowhere-else.org] has joined #chliv15:35
-!- loric [loric@b.clients.kiwiirc.com] has quit ["http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted IRC client"]15:40
malajankalnovy marne.. Zjistim kvalitu SA sluchatek :D15:42
lnovyVetsinou byva aspin jedna strana nechrcici :)15:43
klipsystem admin? :p15:43
lnovySatan Agency15:43
lnovyNic proti Satanovi teda...15:44
klipsatanovi je to u predel :)15:44
klipprdele15:44
-!- ViM [~ViM@www.nowhere-else.org] has quit [Remote closed the connection]15:47
-!- ViM [~ViM@www.nowhere-else.org] has joined #chliv15:47
malajankadusan dvorak mi rika, ze jsem sympatica a at nemrkam a nelzu jak bartos15:48
malajankaMg15:48
klip:D15:48
-!- pisstacia [~chatzilla@nat-users-217-29-9-37.net.pnet.netair.net] has quit [Ping timeout: 180 seconds]15:48
neonemrkej! :D15:48
malajankaTo mi napsal na meho smajlika '.)?15:49
malajanka:D15:49
neoaha... j? myslel ze nemas jako vubec mrkat...15:49
neo:D15:49
lnovyMrkani nebo mrdani...15:49
klipmrdani15:49
klipto nebyla ot?zka?15:49
klip:)15:49
lnovyTo byl spokojeny povzdech15:50
malajanka.D15:51
malajankaSpokojeny povzdech here as well15:51
malajanka:D15:52
* lnovy_ high-fives malajanka 15:53
lnovy_(zu Hause)15:54
* malajanka high-fives lnovy_ back 15:55
malajanka:315:55
lnovy_http://youtu.be/_crvGziPn3g15:56
lnovy_Mr Burns Excellent15:56
malajanka:)))15:56
malajankahoneymoon is ovah15:56
lnovy_totally worth it15:56
malajanka^^ fuck yeah15:57
lnovy_a uz konec, lide si stezuji :)15:57
lnovy_(nen? podle m? osobnost, je to alibistka, kter? nen? ochotn? p?ij?mat zodpov?dnost, nen? ochotn? diskutovat a vysv?tlovat, to Tom?? Klapka ur?it? je... atp.)15:59
lnovy_Helena ti nefandi :)15:59
lnovy_good for you :)15:59
klipo'rly? :)15:59
malajankaTo rikas komu?! D| nemluvi o mne ze ne15:59
lnovy_ano Mu, mluvi o tobe :)16:00
lnovy_https://forum.pirati.cz/vnitrostranicka-diskuze-f75/kdo-je-pro-vas-volitelny-jako-predseda-strany-t23320-40.html#p31512616:00
malajankaDoufam ze ne v tom vlakne ve kterem myslim16:00
malajanka-.-16:00
lnovy_celej ten jeji prispevek je velmi *fap fap fap*16:01
neo:16:01
neo:) http://www.radekjohn.cz/asistencni-karta-r-johna16:02
lnovy_vubec si nekupuje volice :D16:02
lnovy_Na d?kaz toho, ?e kandiduji do evropsk?ho parlamentu16:03
lnovy_, abych h?jil z?jmy ob?an? ?R, br?nil je p?ed nesmysln?mi regulacemi, z?kazy a nikoliv kv?li dob?e placen?mu m?stu, rozd?m plat europoslance ?esk?m ob?an?m.16:03
malajankaOpovazi se me dat do te ankety pridat, tak ji semju16:03
malajanka-.-16:03
malajankaA libora zabiju ze me tam zminil16:04
HELLth:D16:04
lnovy_:))16:04
HELLthboj boj boj ! :D16:04
lnovy_zapomela sis tady predsednicky prsten :)16:04
malajanka? :O16:04
lnovy_jak budes predsedkyne, tak si ho budes moci bezplatne pucovat :) "na dokumenty" apod.16:05
malajankamyslis az budem spolupredsedove? :D16:06
lnovy_To by byl stred zajmu :D16:06
malajankaYoull fall with me you little bastars16:06
malajankaD*16:06
malajankaStred no :D rozhodne ne stret16:06
malajanka:))16:06
lnovy_!!16:06
lnovy_to mas jak s tim zesitem :)16:06
lnovy_zesit, protoze je zesitej16:07
malajankau nas se taky rika zesit.. Tak pohoda16:07
malajanka:D16:07
malajankaAle stret je stret16:07
lnovy_promin, jeste se mi nedokrvil mozek16:07
lnovy_to je mrcha ta kocka, prisla si pro parek, tak sem ji kousek dal, po chvili prisla pro nasup... a oba kousky jenom pokousla ale nesezrala16:08
malajanka:D chce zit vecne ale zaroven si uzit chuti sojovych parku :D16:08
malajankaJe to jasne!16:09
lnovy_nechala si tu krabicku na fet16:09
lnovy_obe dve...16:09
malajankanoooooo16:09
malajankaTak tu od tebe peclive uschovej16:09
malajankaTu druhou klidne vyhod16:09
malajanka:D16:09
lnovy_wow, jedna se vejde do druhe!16:09
malajanka(Ikdyz funkcnosti by to melo byt naopak :D16:09
-!- whynot [~chatzilla@234.79.broadband3.iol.cz] has quit [Read error: 104 (Connection reset by peer)]16:10
lnovy_necham ti tu obe16:10
neotyjo... ja mam najednou pocitj ako bych nespal..16:10
malajankaA spal jsi?16:10
malajankalnovy_ dekuji .)16:10
neoprave ze myslim, ze jo16:10
-!- whynot [~chatzilla@234.79.broadband3.iol.cz] has joined #chliv16:10
malajankaneo a spal jsi dost?16:10
neoto je otazka..16:10
neoasi ne :/16:10
klips k?m?16:11
neojak s kym?16:11
klip:)16:11
malajankaKlip to me ani nenapadlo :D good queation16:11
lnovy_bejt nevyspalej, roztomily dvojsmysl, hahaha16:11
malajankaTy vsude vidis same roztomile dvojsmysly16:11
malajanka:D16:11
neou jedne piratky, ale uplne skoro normalne jsem spal.16:12
lnovy_cestina no :) zlatej lojban16:12
klipses s n? asi m?lo vyspal :P16:12
malajankaneo u tobiase? :D16:12
neone, ot bylo vcera16:12
neoja jsem s ni nespal, jen u ni16:12
neomg16:12
neoale asi malo... :/16:13
klipto ??k?m... ses s n? asi m?lo vyspal :P16:13
neoto bude ten problem16:13
lnovy_nejdriv se drzi za ruku a pak nespis s ni, ale u ni... omg, ty to teda vedes16:13
malajankaDusan dvorak mi prestal odpovidat :O dokazala jsem nemozne :D umlcela jsem ho16:13
neolnovy_: u zrzky jsem nespal...16:13
klipasi ?el na brko :p16:13
neose s ni nemuzu drzet za ruku?16:13
lnovy_je to nehygienicke!16:13
neomeh.16:13
malajankaLnovy_ to ti priste pripomenu!16:13
* neo is dirty...16:13
neono je fakt, ze naposled jsem se sprchoval u tobiase a uz ani nevim kde bydlim, jak dlouho jsem nebyl doma..16:14
kliptady je doma!16:14
malajankahehe to znam16:14
lnovy_doma je tam, kde si nepoustis porno na sluchatka16:14
malajankajojo.. The interwebz is my hometown!16:14
malajankaja si porno poustim dycky bez zvuku.. Nesnasim jak zenske s vysokym hlasem kvici16:15
malajanka:(16:15
klipkouk?? na ?patn? porno, taky nem?m r?d here?ky16:15
malajankao to nejde ze herecky .) nemam rada vysoke zvuky16:16
Marstnemam r?d detsk? pl??16:16
malajankaten taky no16:16
malajanka:D16:16
Marst:)16:16
kliptak to je asi nejv?c stresuj?c? zvuk pro ?lov?ka v?bec. d?lali na to n?jak? pokusy, aby zjistili, ?im rozehnat demonstraci :)16:17
kliphm, to pou?ijeme16:17
klip:p16:17
malajankaakorat ze ja vetsinou pri tom zvuku nemam chut to dite utesit.. Mam spis chut ho utisit. Jakkoli16:17
neotak jeste ze nemas deti...16:17
malajankaPresne!16:17
HELLthjako ta mala cubka z walking dead :D16:18
malajankaTo taky rikam .))16:18
neomalajanka: ja v tom take vidim vyhody...16:18
neomalajanka: ze je nemas :]16:18
-!- ViM [~ViM@www.nowhere-else.org] has quit [Remote closed the connection]16:18
-!- ViM [~ViM@www.nowhere-else.org] has joined #chliv16:18
malajankaNo.. To jsem rada .) na tom se shodneme16:18
HELLthv dnesni dobe chtej deti snad jenom buzeranti ne? :D16:18
malajanka:D16:18
malajankaLel16:18
neoani ne..16:18
neo:)16:18
HELLthneo ted nevim jak si to prelozit ^^16:19
malajankaVenco, ty bys rad potomka? :D16:19
* neo musi pracovat...16:19
malajanka:D16:19
malajankaZrzka bude mit detatko jeste pred maturitou to vypada (jokey joke)16:19
neochudak16:20
HELLthjj a bude to mala kittinka :D16:20
neodite16:20
malajanka:D16:20
malajankaNo.. Kittinka.. To zalezi :D16:20
neoa... ona je tady .. hm :]16:20
HELLtha co jako ? :D16:20
malajankajo no :D a co jako?16:20
neonic, co by...16:21
malajankaNo proc to rikas16:21
* neo musi pracovat...16:21
HELLth=)16:21
malajanka:))16:21
klipa j? jdu na ob?d a domu16:21
malajankaA uz chcije16:21
malajankaDobrou chut16:21
malajanka:D16:21
* neo ma take hlad :(16:21
* malajanka nema hlad tak od uterka :D16:22
neofuj ja se lek jako krava .... kdo tu zesilil v kanclu ten zvonek...16:23
neoomg16:23
neomam asi infarkt..16:23
lnovy_hehe nekdo leaknul reprog klice od yubikey na mtgox :) parada, aspon na neco to bude pouzitelne :)16:23
malajanka:D jeden infarkt, druhwmu se nedokrvuje mozek.. Ajtaci jedni :D16:24
neotwe ja uz smrdim tak, ze ani celej de?oderant nepomaha :D16:25
klipno a cht?l bych delf?na, respektive aspo? dva najednou16:25
malajanka:D16:25
lnovy_mam jenom 5 litru krve, neni kde brat... kdyz ji potrebuju jinde, mozek ma smulu :)16:25
malajankaLOL :D16:25
neoproc dva? lepsi neco silnejsiho..16:25
malajankaEh.. Silnejsiho?16:25
klipdva jsou siln?j?? ne? jeden. siln?j?? jsou v?c jak dva16:25
malajankaPrave..16:25
malajankaNeco jineho neni silnejsi, ale jine16:25
neodva jsou take jine16:26
neonez jeden16:26
malajankaKazdy papir je jiny16:26
neokazdy den je jiny..16:26
malajankaAle presne proto taky nechapu, ze doporucujes radsi neco jineho nez dva16:26
malajanka:D16:26
HELLthhmm bude sranda http://www.nwoo.org/view.php?nazevclanku=operace-americke-jaro-zasahne-washington-aby-svrhla-obamu-bidena-boehnera-holdera&cisloclanku=201405010316:26
neotak16:26
neoprotoze optimaliace..16:26
neo*zace16:26
klipj? to chci siln?j??, aby to bylo jin?, ale nechci nic jin?ho, proto?e to bude jin? jin? :)16:27
klipjin? jin? m?m16:27
neoje mi to jasny16:27
malajankaLnovy_ ja vim no.. :D leh je aktivita narocna na prisun krve do partii sousedicich s polozkou.. Musi zvladnout vektory smerujici z podlozky k tobe :D16:27
neojine takove16:27
neov pice neni alarm zejo?16:28
malajankaPsal jsi pandovi, klip ?16:28
malajankaNeo: rekla bych ze neni16:28
neogood good..16:28
malajankaMyslite ze me ridic zabije kdyz si budu chtit vytahnout ze zavazadloveho prostoru batoh kvuli sluchatkum? Ty jejich se fakt nedaji16:29
neozalezi co to je za cloveka16:30
neozkus ho nejdrive poznat trochu bliz..16:30
malajankakdyz jsem rekla ze jedu do ostravy tak mi rekl 'ja taky! To pojedeme spolu'16:30
malajanka:D16:30
neono vida..16:31
malajankaKrtek mu rekl, ze se snazil byt hodny16:31
klipmalajanka: zkusim, d?k :)16:31
malajankaJa jsem to nepochopila16:31
neochm16:31
malajankaMi*16:31
neomalajanka: tak mozna by s nim mel mluvit nekdo jiny nez ty :]16:31
malajankachm. Tak na to seru16:31
malajanka:D16:32
neohmm co si koupit v ?abce k jidlu....16:32
lnovy_bread and anything more liquid than bread to dip the bread in :)16:33
neonejsem zas takovy prase..16:33
HELLth16: 27 <vlcek> 16:18 < HELLth> v dnesni dobe chtej deti snad jenom buzeranti ne? :D16:33
lnovy_nejaky jiny irc? :D16:33
HELLthlnovy_: ty ses ten tel aviv co? :)16:33
lnovy_ja to prdnul na fb jenom :)16:34
lnovy_co je to za irc? anonops?16:34
HELLthomg :D16:34
neosharing...16:34
malajanka:D lol16:34
neolnovy_: mel si rict, ze si :)16:34
malajankaLnovy_ to se nedela. Ja uz dostala zprcano16:34
lnovy_:D16:34
malajanka:D16:34
HELLthhlavne jako nevim proc tam musi bejt muj nick :O16:34
HELLthhRozny udavaci16:34
malajanka:D16:35
neonick neni nic16:35
lnovy_priste zcenzu^Wzanonymizuju16:35
neoteda je nic...16:35
malajankaA to moje byla jen fotka, kde nesel skoro videt.. A shodou okolnosti tam byl i lnovy_ :D16:35
lnovy_=)16:35
HELLthtak kdyz uz mi v 8 rano nekdo pise, ze co jsem delal v crossu tak jako kurva?16:35
malajanka:D dyt ja vim16:35
malajankaMas pozorne kamarady16:35
HELLthudavejte se mezi sebou a na me serte16:35
neo:]16:36
malajankaSes tam prismykl sam k tomu stolu16:36
malajankaJsi mohl vedet ze sharuhem16:36
malajankaJ*16:36
malajankad|16:36
lnovy_jo tahle fotka "016:36
lnovy_:))16:36
HELLthhttps://www.youtube.com/watch?v=6UIbfqN_xrs16:36
HELLthto je pro Vas16:36
malajankaNeotevru16:36
malajankaDlouhy nos16:36
malajanka:D16:36
lnovy_Bez Ladu a Skladu - Udava?16:37
malajanka:D16:37
malajankaDiky16:37
lnovy_nejakej alternativni pseudo-punk-screamo s klipem (sorry) z 90. let :)16:37
malajankato uz asi ani nebylo potreba :D ale dekuju16:38
lnovy_nedodivam, sorry :)16:38
malajankaolomooc16:39
HELLthprijdes o pointu16:39
lnovy_that escalated quicky16:39
malajankaChybi ti tam dve L :D16:39
malajanka(myslim)16:39
lnovy_jedno jenom :)16:40
malajankaSprista spanelstina16:40
malajankaDonutila me videt LL tam kde nejaou16:40
malajanka:D16:40
lnovy_=)16:40
neokdyz budu kazdy den spat u jineho pirata.... tak vlastne budu bydlet v Praze aniz bych platil najem :]16:41
malajankaa budes spat i u me nebo se bojis? :D16:41
neone to ne16:41
lnovy_to by Panda zarlil :)16:41
malajankaco ne to ne16:41
neonebudu16:41
malajankatakze se bojis?16:41
lnovy_pardon, to bylo ode me hnusne...16:41
malajankato teda bylo! >:/16:42
neokybych napsal, ze se bojim... budu vypadat jako slaboch?16:42
malajankane16:42
neojo bojim16:42
malajankaolrajt .)16:42
malajankaDiky za uprimnost16:42
malajanka:D16:42
* neo je jen uprimny...16:43
malajankaAle je nas malo, tak stejne dekuju16:43
neonekdy mam pocit, ze o me lidi kolem vi vic, nez ja sam o sobe...16:43
malajankatak takovy pocit jsem jeste nemela16:43
neono bud rada... je to divny..16:44
malajankaVerim16:44
malajankaBtw. Rekla bych ze je to jen pocit16:44
malajankaU tebe jako16:44
neonesnasim pocity...16:45
malajanka:D nesnaset je taky pocit16:46
malajankaBez pocitu bys je nemohl nesnaset16:46
malajanka:D16:46
neonjn.. blby..16:46
malajankaZjistila jsem proc se mi libi mit vlasy uplne na cerno16:46
malajankaVyoadaji anorganicky ^^16:46
neohmm ja mam nejakou socialni fobii asi ...16:48
malajankaPri vyjezdu z olomouce jsem si zapla pratele, protoze hudba se tady poslouchat fakt neda.. A zjistila jsem ze anglicky zvuk je tak o polovinu slabsi nez cesky a neda se vubec poslouchat16:48
neomalajanka: lol.. dobre tva segra :D "Si u? fakt pako?"16:48
malajankaTo znamena, ze tady proste nikdo neposloucha originalni zvuk16:48
malajankaSmutne..16:48
malajankaSorry16:48
malajankaneo: s tou fobii, napodobne16:48
malajankaNeo: jo, segra umi byt vtipna16:49
* neo musi dal prozkoumavat co ma za problem...16:49
neohttps://scontent-a-vie.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/10372086_4195668225369_2963156182591439523_n.jpg16:50
-!- ViM [~ViM@www.nowhere-else.org] has quit [Remote closed the connection]16:55
lnovy_"Do Klapky se nenavazim, ackoliv PO je vysmech."16:57
lnovy_I don't even16:57
* neo too16:58
lnovy_ha!17:01
lnovy_https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/10253751_10201970945735828_3338345851117606875_n.jpg jdu prgat generator :)17:01
neochm17:02
lnovy_http://imgur.com/Ddmu9Xj vite, co mate delat...17:08
HELLthfajn uz jsem to sosnlu :D17:08
neolnovy_: to neni moc naprogramovane.... typicky krtek... polovicata prace :D17:08
lnovy_to je pro nedockavce :)17:09
neochm17:09
lnovy_http://i.imgur.com/fTKLQii.jpg17:10
lnovy_jak detinske ode mne :)17:10
neoano17:11
neozkus neco lepsiho...17:11
lnovy_na generator seru, pouziju crowd sourcing17:11
neo:]17:11
neojj... jen by zbytecne omezoval..17:11
neo"Strana zve?ej?uje mnoho t?m? a odbor?. Medi?ln? odbor je uveden zde, ale nikoli specificky k EP. Dohledat tyto informace nen? v?bec jednoduch?, jeliko? jsou uve?ejn?ny na f?ru , kde k prohl??en? n?kter?ch soubor? nem? u?ivatel dostate?n? opr?vn?n?."17:13
malajankarainbow dash prave prekrocila barieru svetla (asi :D ) oh my goood double rainboow17:15
lnovy_dashie <317:15
malajankaJa mam radsi nightmare moon :317:16
lnovy_http://jpeg.cz/images/2014/05/15/bIzZp.jpg17:17
malajankaJestli to je neco na me, tak do fb chatu :(17:19
lnovy_nic duleziteho17:19
malajankaOlrajt .)17:21
neomalajanka: krtkova selfie...17:21
malajankaJdu si uzit poslednich 16% baterky s 'hudbou'17:21
malajankaTak se tu mejte krasne .))17:21
lnovy_pac17:21
-!- FNj [FNj@b.clients.kiwiirc.com] has joined #chliv17:21
malajankaIn fractal we trust!17:21
neochm17:22
-!- pisstacia [~chatzilla@nat-users-217-29-9-37.net.pnet.netair.net] has joined #chliv17:22
neocizi lidi.... mam strach..17:24
lnovy_300 % https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-9/603687_10202193731743972_3459541880473433526_n.jpg17:25
neolnovy_: generuj to do nekonecna...17:26
neoudelej z toho gif17:26
neo-> profit.17:26
lnovy_Interesting, mozna se k tomu dostnu vecer17:27
whynotTo nechci videt. Jeden Bartos je vic nez dost.17:27
whynotHelenina anketka o podstatnych vlastnostech noveho predsedy mi pripomina konkurz na miss/missaka.17:28
HELLthwhynot: tak to mozna uspejes =)17:29
whynotTo uz si ani nepreju. Vcera se se mnou snazil mluvit jeden novinar...17:31
HELLthKISS http://www.linuxfoundation.org/images/1/1c/Network_data_flow_through_kernel.png17:31
neowhynot: utekla si? :)17:31
neojo aha... ja tam vlastne take byl zejo?17:31
whynotneo, ano. Citila jsem se opravdu trapne, kdyz jsem ho zahlcovala nezajimavymi fakty a Adam to musel zachranovat.17:32
whynotTakze se nehlasim ani na miss, ani na predsedkyni.17:33
neonj... pro me je vcera dlouha doba...17:34
neoprotoze jsme tam sedeli asi do 23:00+ ...17:34
whynotTo se divim, byl to hrozny pajzl. Resilo se neco zajimaveho?17:35
neoto nechces vedet...17:35
whynotChci.17:35
lnovy_crowdsourcing jede http://i.imgur.com/Zmlj000.jpg17:35
neovysvetloval jsem tam vsem pritomnym, co by Ivan mel sdelovat lidem a co nedela... a do toho se diskutovalo o drogach...17:35
whynotTo ovsem nezni jako nic, o cem by nekdo nechtel vedet.17:39
neoasi jsem se spatne domnival ze temata Ivan a drogy jsou pro tebe nepodstatne a treba ti i vadi...17:40
whynotJe pravdou, ze mne Ivan a drogy nudi, ale ne takovym zpusobem, abych nechtela vedet, ze se o tom mluvilo :)17:42
neookey... budu si to pamatovat ;)17:43
whynotI kdyz to byl, vpravde, dotaz vyvolany spise zdvorilou, nikoliv nadsenou zvedavosti, protoze hovory ostatnich lidi mi mnohdy pripadaji prilis vzdalene17:43
-!- Mephisto [~autor@178.248.252.208] has joined #chliv17:43
MephistoBack, bitches.17:44
MephistoKedrigern: Jsem se dnes zachoval jako politik.17:44
whynotMe ted drogy zajimaji vylozene jen v souvislosti s prozitky blizkymi smrti...ale se znepokojenim zjistuji, ze se o to zajimaji jen psychotronici a podobni cvoci, horke to zklamani.17:44
MephistoPoslouchal jsem Klime??v n?zor na d?tsk? porno a neukousl jsem mu hlavu.17:44
whynotZdravim, Mephisto.17:45
neodneska rano kdyz jsem spal jsem mel pocit blizky klinicke smrti....17:45
neoaspon si to myslim17:45
Mephistowhynot: Co je "podobn? cvoci"?17:46
MephistoProto?e j? dost mo?n? jsem n?jak? takov? "podobn? cvok".17:46
MephistoKa?dop?dn? LSD sp?? pou??v?m k vym??len? nesmrtelnosti ne? ke srovn?v?n? se s vlastn? do?asnost?.17:46
MephistoBeztak je smrt jenom ?lof?k.17:47
Mephistomalajanka: Potkal jsem Richarda.17:48
MephistoSt??oval si na Mikiho.17:48
whynotMephisto: Ja nevim, asi nejsi. Nebo veris, ze jsou "fenomeny" typu aury, patogenni zony, telepatie atd.  pravdive?17:48
whynotneo: A co jsi citil a vnimal? A proc to tak vlastne popisujes?17:49
malajankawhynot ty potrevujes toho delfina jak sul17:49
malajanka:D17:49
malajanka(Jenom takova vsuvka. A mephisto: mne si stezoval taky :D17:50
neowhynot: to je slozite takhle popsat pres irc...17:50
Mephistowhynot: V?echny tyto fenom?ny mohou b?t, pokud u? nejsou.17:50
MephistoTo jen k... vlastn? ?emukoliv.17:50
KedrigernMephisto: V?born?, te? Klime?e nahra?.17:51
neodneska jsem nasel dalsi spiraly...17:51
malajankaDik17:51
neonz17:52
neomam je vyfoceny17:52
Mephistomalajanka: Irituje m?, ?e st?le nem? ?as. Ale zm?nil jsem se mu o IRC, tak by se mohl zaktivizovat.17:52
MephistoA v?bec cel? Tribe.17:52
MephistoM?me m?lo... v?eho.17:52
whynotneo: No, osobni popis nepripada v uvahu, protoze to by se brzy jednalo o neco uplne jineho. Zkusis si to vybavit a popsat to, i kdyz mas pochybnosti o autenticnosti takoveho zprostredkovani?17:52
MephistoKedrigern: Jako nev?m, jestli bych k Mich?lkovi v?bec cht?l.17:52
malajankamephisto malo baterky.. Probereme az budu u kompu17:52
KedrigernMephisto: Tak m? ty d?vky, ne?17:53
neowhynot: ted jsem uplne nepochopil tvou prvni vet :F .... kazdopadne to zkusim pak v noci az budu doma nejak popsat/sepsat. ...17:53
neo*vetu17:53
MephistoHmm, d?vky...17:53
MephistoAsi nebudou m?t ?ikm? o?i. Nebo nebudou 2D.17:53
* neo doufa, ze konecne bude doma...17:53
malajankalnovy_ mi pred cizima lidma v tramvaji rekl 'tak pojd ty kurvo' :D17:53
malajankaKdyz uz jsme u devek :D17:53
whynotmalajanka: Divim se, ze nejsi garantem Drog ty, jsi opravdu velice dukladna v sireni navazne ideologie...ale desis mne tim. Zkus to mirnit, prosim.17:53
Mephisto...17:54
neo:]17:54
neozacina to tu byt barevne...17:54
malajankawhynot you can leave if you want to .)17:54
MephistoV?ichni budou ?r?t LSD, barvy a informace.17:54
MephistoNo exceptions.17:55
Kedrigernhttps://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/10372086_4195668225369_2963156182591439523_n.jpg17:55
neoKedrigern: old17:55
KedrigernD?vky... to mi p?ipom?n? m?j ve?ern? program...17:55
KedrigernZa??n? za chv?li.17:55
MephistoKedrigern: Ka?dop?dn? n?co na zp?sob reportu: Se?el jsem se s n?m, vysv?tlil mu, ?e m?? v pl?nu mu poslat Adama a Martina, ale ?e se nejd??v mus? vy?e?it n?le?itosti s Markem a Patrikem. N?sledn? jsem mu sd?lil p?r p?ipom?nek k webu, vypad? to, ?e do toho necht?j? moc z?sah? povolovat, proto?e by je to st?lo pen?ze.17:57
MephistoZapoj?m se aspo? n?jak do toho jeho twitteru, a? m??eme aspo? n?jak Mich?lk?v online obraz ovliv?ovat. Plus se hod? twitter feed na ten web.17:58
malajankaMephisto +1 na to predtim s barvama lsd a informacema :))17:58
MephistoCo? by aspo? lehce mohlo pomoc? s navigac?, proto?e se do n?j budou p?ehazovat novinky z webu.17:58
Mephistomalajanka: Jako bych nev?d?l, jak pot??it svou p?edsedkyni.17:59
MephistoKedrigern: Celkov? je to fakt b?da.17:59
MephistoVysv?tloval mi, pro? nechce potvrzovat st??ist?m jejich anga?m?.17:59
MephistoAle n?jak jsem se s n?m dohodl a budu s n?m i nad?le v kontaktu.18:00
MephistoKa?dop?dn? by to cht?lo, abyste jako PKS n?kam vyv?sili m? pov??en? d?lat to, co d?l?m.18:00
KedrigernMephisto: OK.18:00
Mephisto?ili n?co jako "dobrovoln?k pro online prezentaci".18:01
MephistoJen aby n?kdo pak nenam?tal, ?e jsme si to za z?dy dohodli.18:01
MephistoA?koliv o tom u? n?kolik t?dn? p??eme ve?ejn? na IRC.18:01
MephistoA j? to ??kal i na sch?zi.18:01
MephistoAle zn?? na?e kokoty.18:01
MephistoJsou kokot?t?.18:02
KedrigernMephisto: O kokotech v?m sv?. Dnes jsem vid?l nov? kruhy pekla. (A omylem jsem z?skal z?po?et a slo?il zkou?ku.)18:02
MephistoSv?? se mi.18:03
MephistoJ? byl je?t? za Anubem.18:03
MephistoA ve?er jdu za Jabl??kem.18:03
KedrigernMephisto: Na?e ?kolstv? je v prdeli.18:03
MephistoOrly?18:03
KedrigernMephisto: Budu muset u?it v?echny obory najednou.18:03
MephistoZnamenit?.18:03
MephistoKone?n? vhodn? p?edn??ej?c?.18:04
KedrigernMephisto: I p?es vd?k?n? spolu?a?ek a intelektu?ln? pon??e p?edn??ej?c?ho jsem m?l skv?l? n?pady jak danou l?tku probrat kreativn? a vyprodukovat p?i tom vra?d?c? roboty.18:05
KedrigernMephisto: Mimochodem m?m novou p?edn??ku na Cryptoparty. Vyu?il bych tam pl?tno a tempery a vysv?tlil bych t?m asymetrickou kryptografii.18:05
Mephistowhynot: Kedrigern: Co s t?m d?tsk?m pornem?18:06
Mephistohttps://forum.pirati.cz/piratske-kauzy-f353/trestnost-vyhledavani-detske-pornografie-t21398.html18:06
MephistoNap??u stanovisko a vy dva si vymysl?te citace?18:07
KedrigernNem??eme zprovoznit web s d?tsk?m pornem na adrese sbirkazakonu.cz a pak obvinit v??chny pr?vn?ky?18:07
KedrigernMephisto: Zkus18:07
MephistoOk, tak j? se na to n?jak pod?v?m.18:08
MephistoStra?n? se to fa?izuje.18:08
MephistoPr? se za?aly d?lat z?tahy na ?ajovny.18:08
MephistoKv?li d?mk?m.18:08
MephistoAnubis je?t? vy?k?v? na v?ce informac?.18:08
neocoze?18:08
neojako proc?18:08
MephistoAle vypad? to, ?e budeme muset za??t "rozb?jet v?ci".18:08
neorozbiju net18:08
MephistoProto?e z kolkovan? krabi?ky na tab?k pr? m??e? ud?lat PR?V? JEDNU d?mku.18:09
MephistoA?koliv tab?ku m?? t?eba na deset.18:09
neono twe to je nejaka haluz...18:09
FNjp?jdete te? v 19:00 na mumble?18:09
KedrigernMephisto: to se mi zda n?jak moc i na m?stn? pom?ry.18:09
MephistoTaky jsem se dost divil.18:10
MephistoUvid?me, jestli to bylo m??eno na jeden konkr?tn? podnik, nebo jestli to te? za?ne n?jak? trend jako s growshopy.18:10
neoFNj: no time18:10
KedrigernMephisto: V?? kde se to m?lo st?t?18:10
MephistoKedrigern: Anubis bude v?d?t. Dnes mi to ??kal.18:11
Kedrigernwhynot: Hele oni t? maj? r?di...18:12
whynotKedrigern: Kdo, co?18:13
Mephistowhynot: V?ichni T? chv?l?.18:13
MephistoPomalu abys z toho za?la masturbovat.18:13
Mephisto:318:13
HELLth<Kedrigern> Nem??eme zprovoznit web s d?tsk?m pornem na adrese sbirkazakonu.cz a pak obvinit v??chny pr?vn?ky? +118:13
Kedrigernwhynot: Ve vl?kn? o TTIP18:13
whynotMephisto: Nepopiram, ze se mam rada, ale takovou uchylku nemam, trolle.18:14
KedrigernSakra... fakt m? ?ekaj? voli?i... m?j obvod. Moji nevoln?ci.18:14
Kedrigernwhynot: ?chylku?18:14
KedrigernMephisto: Do na?ich kandid?t? je?t? p?ibude Marvanov?... asi18:15
MephistoKedrigern: Broskvoid!18:15
whynotKedrigern: No, nevim to jiste, ale pokud nekdo povazuje peni chvaly za sexualne vzrusive, je to ponekud neobvykle, asi bych to s nadsazkou nazvala uchylkou.18:16
Mephistowhynot: Kec??.18:16
KedrigernMephisto: P?esn? tak.18:16
neowhynot: +118:17
-!- pisstacia [~chatzilla@nat-users-217-29-9-37.net.pnet.netair.net] has quit [Read error: 104 (Connection reset by peer)]18:17
-!- pisstacia [~chatzilla@nat-users-217-29-9-37.net.pnet.netair.net] has joined #chliv18:17
Kedrigernwhynot: Sexu?ln? vzru?iv? je l?ska. L?sku pro??v?? s n?k?m tob? bl?zsk?m. V?t?ina lid? je si sama se sebou bl?zsk?. (Toto neimplikuje aroganci)18:17
MephistoJak m?m n?co st?hnout z t? dementn? Leteckeposty?18:18
HELLthKedrigern: co je to za blbost?18:18
KedrigernMephisto: Neptej se.18:18
MephistoPro? mi to po kliknut? na soubor d? redirect na tu samou str?nku?18:18
KedrigernHELLth: :) Ne?e? :)18:18
HELLthKedrigern: sex bez lasky funguje, laska bez sexu ne18:18
KedrigernHELLth: Jak kdy :)18:18
KedrigernMephisto: To ?e to d?l?? je dost perverzn?. Nevykl?dej n?m je?t? o tom.18:19
MephistoJsou v tom fotky.18:19
MephistoA j? tu slu?bu nepou?il.18:19
MephistoPro??!18:20
MephistoV?dy? se jen sna??m st?hnout soubor.18:20
MephistoSeru na to.18:21
whynotNahodou mne pochvalili jen tri lide...a stejne mam pocit, ze se cervenam. Mam stesti, ze se na mne nikdy nebudou snaset zadne velke ovace, to bych vnimala spise negativne.18:21
KedrigernJdu se postarat o ten Broskvoid.18:21
Kedrigernwhynot: Zkus u toho masturbovat - pak to bude lep??.18:22
whynotOh, a kdo kvuli nemu umrel tentokrat?18:22
Kedrigernwhynot: Ani se neptej... a z?tra budu v kroji18:22
Mephistowhynot: Za?i?, a? tohle https://forum.pirati.cz/vnitrostranicka-diskuze-f75/prazsky-happening-za-zverejneni-obsahu-ttip-15-5-t23254-20.html#p315042 je tady https://www.flickr.com/photos/pirati/.18:22
MephistoKedrigern: V kroji!18:23
-!- anubish [anubish@b.clients.kiwiirc.com] has joined #chliv18:23
whynotMephisto: Prosim by nebylo od veci...protoze to bude vyzadovat kontaktovani Roje :/18:24
anubishtak si povidam s havrym na fb a neni to nic moc18:24
Mephistoanubish: Sp?? napi? o t?ch ?ajovn?ch.18:27
Mephisto(Jsem to tu u? nakousl s Keddiem.)18:27
anubishno jo hod?m sem n?j?k? info18:27
Mephistowhynot: Nemus?? to d?lat Ty. M?? to jenom za??dit.18:27
MephistoA jako organiz?torka akce bys m?la dohl?dnout na to, ?e v?stupy jsou zve?ejn?ny na m?stech pro to ur?en?ch.18:28
anubishTak jsem dneska dorazil z Krula. Z?tra maj posledn? den.18:28
anubishTak jen p?r up?esn?n?:18:28
anubish- N?kdo je udal, ?e prod?vaj drogy18:28
anubish- P?i?li, divili se co to znamen?, ?e ty tab?ky jsou mokr? (no kidding)18:28
anubish- V?echny tab?ky co Krul m?l byly kolkovan?18:28
anubish- Pro rozd?l?n? kolk? a vyr?b?n? tab?kov?ch v?robk? je pot?eba speci?ln? povolen? (a nebo licence a nebo n?co, sami celn?ci jsou skoup? na informace) a ty ?ajovna samoz?ejm? nem?.18:28
anubishKrula nezav?raj na popud "vodn? d?mky" nebo "tab?ky" ale proto?e celn?ci sebrali zbo?? (i to s tab?ky nic nemaj?c? spole?n?ho) za 100k+18:29
anubishNav?c majiteli ?dajn? vyhro?ovali ?e ho budou popotahovat po soudech pokud "setrv? v ?inosti" a tak si ?ekl "fuck that"18:29
Marstasi to dám KK  https://forum.pirati.cz/hlasovani-celostatniho-fora-f475/cf-13-2014-neutralita-t23219.html#p31346918:29
Mephisto?ili asi tak.18:29
anubishdejte ke KK v?echno :-)18:29
MephistoNejd??v growshopy, pak ?ajovny.18:29
MephistoTe? mi cht?j? vz?t i d?tsk? porno.18:30
MephistoP?esn? takhle vznikaj? terorist?, btw.18:30
Marst3 mo?nost = Ukon?en?   a ??dn? z mo?nost? nez?skala dostate?nou podporu pro postup do 2. kola a jedn?n? tedy kon?? bez p?ijet? usnesen?.18:30
neodete k sipku...18:30
FNjMarst: Takhle je to v Jd? a je to IMHO logick?.18:35
FNjSe smi?.18:35
FNjNebo navrhni zm?nu.18:35
FNjAle fak nevim co...18:35
Marsthttps://forum.pirati.cz/post315182.html#p31518218:35
Marstnaco tam teda ten bod C byl   mi vysv?tli :)18:36
FNjhlavn? technick? d?vod18:36
FNjnem??e? na f?ru odesla pr?zdn? hlas18:36
Marstje to logick??   za?ad?te volbu Ukon?it a kdy? neprojde tak ukon??te18:36
FNjmus? v?dy n?co vybrat18:36
FNjA jak bys to cht?l ?e?it? To by se hlasovalo do nekone?na?18:37
Marstsamostatn? o ukon?en?18:37
FNjJedna mo?nost mus? v?dy b?t default.18:37
FNjZbyte?n? hlasov?n? nav?c.18:37
Marstnem??e b?t default, t?m je zv?hodn?na18:37
FNjTo je logick?.18:38
FNjNo a?18:38
Marst?patn? jste nazvali C18:38
FNjJak? C?18:38
MarstC -Ukon?en? bez usnesen?18:39
FNjKdokoli, kdo hlasoval jen pro jednu mo?nost z t?ch dvou, jakoby preferoval nep?ijet? ani jedn? nad p?ijet?m t?, kterou necht?l.18:40
FNjJe to IMHO logick?.18:40
FNjPokud n?kdo cht?l p?ijmout jednu z nab?zen?ch dvou mo?nost?, i tu kterou cht?l m?n?, ne? rad?i nep?ijmout nic, tak m?l hlasovat pro ob?.18:41
Marstnav?c tam vojta  za?adil v?tu : Krom? toho je mo?no hlasovat pro ukon?en? jedn?n? bez usnesen?.18:41
FNjA to byla pravda.18:41
FNjFakt hled?? probl?m tam, kde neni.18:42
Marsthlasov?n? o ukon?en? ale nepro?lo18:42
FNjTy jse? jak Vileta s VZP...18:42
FNjBych se zase opakoval.18:42
Marst:)18:42
MarstMožnosti hlasování píše:18:43
Marst1) N?vrh (A): Celost?tn? f?rum schvaluje programov? dokument o Neutralit? ve zn?n?:18:43
Marst"Pir?ti ??daj? a prosazuj? referenda o neutralit? na region?ln?ch, st?tn?ch a EU ?rovn?ch."18:43
Marst2) N?vrh (B): Usnesen?: "Pir?ti prosazuj? neutralitu ?esk? republiky."18:43
Marst3) Ukon?en? jedn?n? bez p?ijet? usnesen?.18:43
FNjMartine, fakt mi vysv?tli, co by se m?lo st?t, pokud v rozhoduj?c?m hlasov?n? ??dn? z mo?nost? nez?sk? nadpolovi?n? podporu.18:49
FNjM? p?ijde ukon?en? jedn?n? v takov?m p??pad? zcela logick?.18:50
* neo detach18:58
FNjVole, Martine, ale to je zcela ekvivalentn?.19:00
FNjPokud n?kdo chce ukon?it jedn?n? bez p?ijet? usnesen?, tak je asi proti ob?ma n?vrh?m.19:00
HELLthH3117H: :O19:02
Marstno ale v?t?ina nebyla proti ob?ma n?vrh?m a nebyla pro ukon?en?19:03
H3117H:D19:04
HELLthH3117H: necum :)19:06
H3117HHELLth: tsss :P19:07
FNjTo je furt dokola, Martine.19:17
Mephistohttps://forum.pirati.cz/post315204.html#p31520419:17
MephistoTak jak rychle sem p?ijde Helenka...19:17
* Marst se u?? zkratky19:19
malajankaMephisto: stalo se tu neco zajimaveho, co jsem19:22
malajankaByla pryc? :D19:22
MephistoDefinuj "byla", definuj "pry?" a definuj "zaj?mav?ho".19:23
@BotenAnnaMephisto: 8-ball says: Ano, urcite19:23
Mephisto8-ball: Stalo se n?co zaj?mav?ho?19:23
Mephistomalajanka: N?co se tedy d?lo.19:25
malajankanefo o cem bych mela byt zpravena19:25
MephistoKa?dop?dn? jen tak p?ipom?n?m ilustrace pro m?.19:25
MephistoNe, to asi ne.19:25
MephistoA m?? bouncer, ne?19:25
-!- anubish [anubish@b.clients.kiwiirc.com] has quit ["http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted IRC client"]19:28
-!- pisstacia [~chatzilla@nat-users-217-29-9-37.net.pnet.netair.net] has quit [Ping timeout: 180 seconds]19:39
-!- pisstacia [~chatzilla@nat-users-217-29-9-37.net.pnet.netair.net] has joined #chliv19:40
klipMephisto: shit, m? to ?pln? vypadlo.19:49
Mephistoklip: V poho, p?ipomn?l jsem p?es ?levn?.19:54
malajankamam bouncer, ale 50 bylo malo :D20:00
-!- vincenzo [5d5b9503@ircip2.mibbit.com] has joined #chliv20:00
Mephistovincenzo: V?tej!20:00
Mephisto:-*20:00
MephistoKone?n? jsi zde!20:00
MephistoThis channel is now 20% cooler.20:01
vincenzoDokud Krtek nezjist?, ?e jsem p?ipojen na win xp :D20:01
Mephistomalajanka: Ach tak. J? Ti nev?m, co jsi ?etla a co u? ne.20:01
malajankaVincenzo?20:02
MephistoA hlavn? nev?m, co je pro Tebe zaj?mav?.20:02
MephistoAsi se podstatn? v?ci dozv??.20:02
malajankaMephisto nevermind, forget about it20:02
vincenzoPro? rovnou nem?me m?stnost na xchatu, v?dy? je to tu to sam? :D20:02
MephistoMus?m v noci napsat to d?tsk? porno.20:02
MephistoOno to do pl?na sen?tu p?jde mo?n? u? tento m?s?c.20:03
MephistoA Mich?lek n?m s t?m moc nepom??e.20:03
Mephistovincenzo: Tak IRC je klasika.20:03
malajankaTohle mi prave poslal dusan dvorak: http://zelkysele.sweb.cz/20:03
MephistoCh?pe?, vrac?me se ke ko?en?m netov? komunikace.20:03
malajankaZeli.. Pardon20:03
vincenzojasn?, mus?m se zhulit, abych se zapracoval20:04
Mephistomalajanka: Redmeat v partnerech? Lel.20:04
malajanka:D20:04
Mephistovincenzo: Ano, to Ti pom??e se l?pe p?ipojit na tento kan?l.20:05
malajankaJa uz se nedivim nicemu20:05
Mephistomalajanka: Na diven? se nen? ?as.20:05
MephistoMus?me formovat prostor.20:05
malajanka:))20:06
Mephistoklip: Je?t? by to asi st?lo za to vlo?it sem: http://www.pirati.cz/po/start20:07
MephistoAsi nebudu m?t pr?va na wiki PO, dopln?? to tam?20:08
-!- anubish [anubish@b.clients.kiwiirc.com] has joined #chliv20:08
anubishjako masakr tedka20:08
anubishbyl jsem na mumble RV kde byl teda jenom ondra a franta a p?israla se tam wagnerka a demagogie se rozrostla o sto ?est20:09
MephistoWat?20:09
anubishaneb jo v?me ?e jsme to posraly ale vy to stejn? mus?te zaplatit protoe plak?ty u? vis?20:09
MephistoCo tam ??kala?20:09
anubisha to ?e holek n?co n?kde nena?el nikoho nezaj?m? (ponz na v?b?ov? ?zen?)20:10
MephistoFNj: Tak?e do v?s Leni?ka hustila?20:10
anubishmy jsme nev?d?li ?e to bude st?t tolik20:10
FNjHustila.20:10
Mephistoanubish: Lel.20:10
vincenzoWagnerka je skv?le d?lan? do poh?dek tis?ce a jedn? noci...20:10
FNjDosti pateticky, jako obvykle.20:10
anubishfakt bitch20:11
MephistoFNj: Ur?it? domlouvala t?m sv?m zd?nliv? p??v?tiv?m u?itelsk?m t?nem.20:11
MephistoA nen? o tom z?znam.20:11
MephistoJak typick? pro n?.20:11
FNjNo zase zmi?oval svoje zku?enosti z veden? ?koly. :D20:11
FNj*a20:12
MephistoLel.20:12
MephistoNo nic, j? si jdu rad?i zahulit a jdu ven.20:13
MephistoM?jte se p?kn?.20:13
-!- Mephisto [~autor@178.248.252.208] has quit ["leaving"]20:13
anubishje to na prd20:17
vincenzo10 minut jsem zji??oval, kdo je anubish :D20:19
anubishj? :-)20:20
vincenzopodez?el? p?edkladatel podez?el?ch ??etn?ch doklad?20:25
anubishpro tebe PAN b?val? podez?el? :-D20:25
pisstaciaj? po??d t?p?m.20:26
vincenzoU? je to vy?e?eno? Ani nev?m, pane expodez?el? :-)20:26
vincenzoj? asi budu t?pat roky ne? zjist?m s k?m v??m se tu v?bec bav?m20:27
pisstaciajsem Hani?ka. a vy? :)20:28
vincenzoHani?ka od Pir?t?? J? jsem v tom p??pad? V?te?ek :D20:28
lnovy_http://i.imgur.com/b5OdKfC.gif20:29
anubishj? jsem p?ta :-)20:29
pisstaciahttps://www.facebook.com/pisstacia?ref=tn_tnmn20:30
vincenzojak sexy, krtku20:30
pisstaciabol? m? hlava20:30
pisstaciaz toho20:30
lnovy_svladlenka!!! https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/q71/s720x720/10329163_10202452844185880_5612148028115461445_n.jpg20:30
lnovy_https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/q71/s720x720/10271501_1487734184791672_2603720500922001341_n.jpg20:30
lnovy_https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1.0-9/q71/s720x720/10367810_638990476183097_5748694953400710419_n.jpg20:30
vincenzokdy? jsme p?ipravovali auto na MMM, tak jsem to schytal, ?e prej leju v?c - m??u b?t p?edseda strany?20:31
anubisha? vyroste? m??e? b?t ??mkoli :-)20:31
lnovy_https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/l/t1.0-9/q71/s720x720/10330377_803272926350760_3139689517717329911_n.jpg20:31
lnovy_crowdsourcing se dari :D20:31
vincenzoanubish: j? u? rostu jenom do ???ky20:32
anubishto sta?? :-)20:32
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has quit [Ping timeout: 181 seconds]20:32
vincenzotak to u? jsem vyrostl dost, si myslim20:32
anubishjesli?e na m?stop?edsedu mus?? b?t havry tak si exponenci?ln? spo?ti p?edsedu20:32
vincenzovy?el mi petr kope?n?20:33
vincenzo...ale nejde to sp?? opa?n? - v?dy? ivan v??? to, co moje hlava (bez mozku)20:34
pisstaciaPetr!20:35
anubishno mus?? nejd??v nabrat pak za??t po??dn? lejt abys to shodil a je to :-)20:35
lnovy_petr kopecny nebo petr novotny, baba nebo snih20:35
vincenzonabr?no m?m, za??n?m lejt :D20:37
vincenzonikdo mi do t?i?tvrt? hodiny nenab?dl sex, tady kon??m :)20:43
-!- lnovy_ [~lnovy@gw1.globalcom.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]20:44
-!- vincenzo [5d5b9503@ircip2.mibbit.com] has left #chliv []20:44
neoaaaa konecne home....20:45
-!- lnovy_ [~lnovy@gw1.globalcom.cz] has joined #chliv20:54
lnovy_https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/l/t1.0-9/s261x260/10330377_803272926350760_3139689517717329911_n.jpg20:54
lnovy_epesni20:54
lnovy_Slerka vole :) https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1.0-9/10338721_10152467152473156_3018192793115600566_n.jpg20:55
neolnovy_: ten prvni jpg je hrozne malej..20:57
neoaha.. mala zmena url a uz je to citelne ;)20:57
lnovy_https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/l/t1.0-9/10330377_803272926350760_3139689517717329911_n.jpg20:57
lnovy_jj20:57
pisstaciaupln? tam vidim logo plzenskych ultras,ale jsem moc lina to kutit20:58
lnovy_udelam, diky20:58
FNjSo... apparently this exists: https://www.youtube.com/watch?v=ABhyKEK-CDg :D20:59
malajankaAhojte chlivecci :))20:59
malajankaHura v moravskoslezskem polozatopenem praji :D20:59
malajankaKraji*20:59
pisstaciasmrdi to tam po?ad stejn?, ?e? :) tak jakoby nadhern?21:00
lnovy_krtek delivers http://i.imgur.com/I6rWQsM.jpg21:01
malajankaPisstacia: jestli to bylo na me, tak ano21:02
malajankaMoje cerne plice plesaji blahem21:02
malajanka^^21:02
neobleh21:03
-!- anubish [anubish@b.clients.kiwiirc.com] has quit ["http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted IRC client"]21:05
lnovy_FNj: +121:07
-!- whynot_ [~chatzilla@234.79.broadband3.iol.cz] has joined #chliv21:09
-!- whynot [~chatzilla@234.79.broadband3.iol.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]21:10
-!- whynot_ is now known as whynot21:10
neohttp://www.rouming.cz/upload/pls_wait_.jpg21:20
neochm21:20
lnovy_hem21:21
-!- whynot [~chatzilla@234.79.broadband3.iol.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]21:25
lnovyPrave sem si zabouchnul dvere21:27
-!- dj-bobr [~Miranda@cdma-67-219.cust.vodafone.cz] has joined #chliv21:27
dj-bobrpissing and pissing ..21:27
pisstaciapissing is fju?r21:28
neohmm21:29
neolnovy_: pockej jako od bytu?21:29
dj-bobrta ma hlaska byla volne prelozena fraze "chcije a chcije"..21:31
dj-bobrtedkonc jsem to sliznul na 7km trase na kolobezce, promoklej do mrte.. shit21:32
neodj-bobr: aspon nemusis do sprchy...21:32
dj-bobraspon mam zaminku, proc si udelat svarak :D21:32
* dj-bobr musi co nejdriv vymenit ten motor, aby se z nej fakt nestal alkac..21:33
neojj... najdi si bezpecnejsi drogu..21:34
dj-bobrkdyz to je tezky. huleni mi nechutna a jde moc dlouho vystopovat policejnima testrama.. syntetika me nelaka.. nemam moc penez..21:35
dj-bobra horkej svarak po prijezdu z toho venkovniho marastu proste potesi..21:35
neoja fetuju vzduch... sice me to pomalu zabiji... ale porad lepsi nez alkac..21:36
dj-bobrma zvlastni chut, vzduch je jak rtut.. Karliiiin21:37
lnovy_jo jako od bytu21:38
lnovy_musel sem vzbudit duvernika :)21:39
lnovy_ale uz sem back :)21:39
-!- whynot [~chatzilla@234.79.broadband3.iol.cz] has joined #chliv21:39
neo)21:39
lnovy_mam uplne dodrapanou ruku od kocky, jak sem strachy drzela, protoze samozrejme vybehla za mnou21:39
neotyjo... po mnoha mesicich budu mit konecne volny vikend.... to je parada21:39
neopripadam si jak skolak, kteremu zacali prazdniny...21:40
whynotMam akutni panicky zachvat...prave jsem zvedla telefon, a nasledne byla nucena 20 minut poslocuhat reci o Pravde, Poznani a Dusi.21:40
dj-bobrwhynot: jehovisti?21:40
neowhynot: wat?21:40
whynotNah, stara pani je pritelkyne me matky, takze jsem ji tim nemohla prasknout rovnou, ale jeji normalni rec je na dve hodiny, takze jsem musela byt stejne velice, velice drza, abych se nezblaznila drive, nez budu moci zavesit.21:41
whynotJeste mluvila, kdyz jsem se telefonu zbavovala jako jedovateho hada...21:41
dj-bobrdoporucuji se naucit vetu "je mi lito, mam vybitou baterii", ta dava moralne legalni moznost kdykoliv zavesit :)21:42
whynotJe, to zni dobre.21:42
whynotDiky.21:42
dj-bobr;)21:42
neoa nebo proste zavesit.21:43
neo:F21:43
dj-bobrfunguje to i na reklamni agenty, pojistovny, amway, financni poradce a podobnou verbez (bez urazky kohokoliv zminovaneho)21:43
lnovy_ja vytahnu vzdycky FSM a to staci :)21:43
dj-bobr:D21:43
neoja si se vsema vzdycky rad povidam...21:44
neosnazim se je dohnat k paradoxu21:44
dj-bobrpak je teda jeste vyssi level: "v souladu se zakonem c. 101/2000 Sb. vas zadam, abyste me dale nekontaktovali, v opacnem pripade porusujete zakon a neprejte si vedet, co bude nasledovat"21:44
whynotOkamzite polozeni fakt nepropadalo v uvahu, matka na ni hodne lpi. A ano, je jeste horsi, nez ti neodbytnejsi prodejci, protoze clovek touzici predat poznani a vedeni je nezastavitelny.21:44
dj-bobrto mi povidej, ja jsem krestan..21:44
dj-bobrale vim, jak by to lidi sralo, kdybych jim to cpal proti jejich vuli, zejo21:45
whynotneo, paradox nezafungoval. Nejdrive mi odkyvala, ze veskere vedeni a poznani je individualni, a pak mi vykladala, ze to me je spatne.21:45
malajankaDj-bobr.. Baterka dobra, ale kdyz to neni pravda, tak ti karma stejne nafacka21:45
malajankaNestoji to za to :D21:45
dj-bobrmalajanka: ja na karmu nehraju, to je fuck :)21:46
neodj-bobr: ty si krestan?21:46
neodj-bobr: jak se ti to stalo?21:46
malajankadj-bobr nastesti pro nas, takhle to nefunguje21:46
dj-bobrneo: no to je na dyl. prekvapive jsem uveril na zaklade racionalni uvahy (neni to oxymoron)21:46
dj-bobrbtw, karma je ohrivac vody21:47
dj-bobr:D21:47
-!- mmn [~mmn@necada.org] has joined #chliv21:48
neosou veci...21:48
mmnHoj.21:48
neommn: Pozdrav Panb?!21:49
mmnKouk?m, ?e m?me zaj?mav? mods.21:49
dj-bobrneo: mam pocit, ze jsme se o tom dokonce chvili bavili, kdyz jsem te vezl z pir_tabora..21:50
mmnHon heter Anna. Anna heter hon,21:50
@BotenAnnathere are no mods here21:50
@BotenAnnaparty like 2009 http://youtu.be/E7iU0GGVco821:51
neodj-bobr: to je fajn... ja ani nevim co jsem delal vcera :D21:51
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has joined #chliv21:51
mmnBotenAnna: Jo, ten to um? rozjet. http://nakedmalecelebs1.tumblr.com/post/25138652207/big-brother-star-dj-basshunter-sex-tape21:53
Marstx-chat mrcha cracked   a jede se21:54
lnovy_svadlenka me prave zabil https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/10334437_10202453794329633_5639104311226088854_n.jpg21:54
Marst:)21:55
FNj:D21:55
dj-bobr:D :D21:55
dj-bobrno aspon to neni napsany Comic Sansem21:55
FNjjsem spadl ze ?idle21:55
dj-bobrhele.. na toto tema by sel udelat online generator..21:55
neopousmal jsem se.21:56
dj-bobr"myslim to uprimne"21:56
lnovy_to byl puvodni napad :)21:56
lnovy_ale pak se to nejak to... rozmelnilo :)21:56
lnovy_a vyuzil sem cest crowdsourcingu :)21:56
dj-bobrja bych toto nenechal jen tak zapadnout :)21:56
mmnCo je tam v origin?le?21:56
neommn: blesk s pornem..21:56
dj-bobrlol21:56
lnovy_"original" https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/10303810_10204065649307203_6524886617869631379_n.jpg21:58
mmnAha.21:58
lnovy_nejakej clanek, je myslim naskenovanej i na foru21:58
lnovy_rozhovor s liskou + ivanem21:58
dj-bobrprej original :D22:00
lnovy_"original":22:00
lnovy_:)22:00
dj-bobrneni to foceny nahodou v Hradci?22:00
mmnMn? to p?i?lo jako Praha 5.22:00
mmnNe, to nen? Praha 5.22:01
-!- whynot_ [~chatzilla@234.79.broadband3.iol.cz] has joined #chliv22:05
lnovy_https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/10372086_4195668225369_2963156182591439523_n.jpg22:06
lnovy_https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/t1.0-9/10296654_498413576951926_8390122714472953307_n.jpg22:06
-!- whynot [~chatzilla@234.79.broadband3.iol.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]22:07
-!- whynot_ is now known as whynot22:07
neoanonymous: http://archiv.roumen.cz/a/Internet_room_23-03-2012.jpg22:10
lnovy_pekne22:11
lnovy_"meanwhile in #chliv"22:11
-!- FNj [FNj@b.clients.kiwiirc.com] has quit [Remote closed the connection]22:13
-!- loric [loric@b.clients.kiwiirc.com] has joined #chliv22:17
-!- vincenzo [5d5b9503@ircip4.mibbit.com] has joined #chliv22:18
vincenzochatovat s?m se sebou je nuda :D22:21
-!- vincenzo [5d5b9503@ircip4.mibbit.com] has quit ["http://www.mibbit.com ajax IRC Client"]22:23
-!- FNj [FNj@b.clients.kiwiirc.com] has joined #chliv22:34
lnovy_Brooch delivers https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1.0-9/10253755_10202088493035486_5595332592212453883_n.jpg22:36
Marstzrovna na to koukam :)22:52
Marsthttps://www.facebook.com/photo.php?v=10203776787205368&set=vb.1389677569&type=2&theater22:54
Marstliška žere minipsa22:54
whynotHm, hezke.22:58
dj-bobrpropadl jsem bash.org .. predchudce lamera..22:58
dj-bobr<JonTG> Man, my penis is so big if I laid it out on a keyboard it'd go all the way from A to Z22:59
dj-bobr<JonTG> wait, shit22:59
malajankahttps://forum.pirati.cz/podatelna-kontrolni-komise-f233/zakazka-na-tisk-plakatu-bez-vr-t23259.html#p315244 father being awesome23:00
malajanka:D23:00
lnovy_+123:00
FNjClan Michailidu saves the day again. :D23:01
Marstjj23:02
* neo muze jit v klidu spat...23:02
lnovy_moje bricho! https://www.facebook.com/photo.php?v=10152026342111905&set=vb.673956904&type=2&theater23:04
FNjCo si mysl?te o tomhle? :D https://www.youtube.com/watch?v=vp8tToFv-bA23:05
lnovy_priliz dlouhe23:06
lnovy_bude tohle fungovat jako odpoved i kdyz sem nekouknul? http://youtu.be/dgxdgVsAfM023:07
FNjJe to fakt docela zaj?mav?. Za ?tvrthodinu ?ivota to docela stoj?, ale klidn? vyu?ij http://knowyourmeme.com/memes/the-wadsworth-constant23:10
lnovy_neznal sem, diky23:11
dj-bobr<Reverend> IRC is just multiplayer notepad. // bash.org23:18
lnovy_takovej signalcoin 0.9 :)23:20
malajankalol.. fakt miluju, ze si tu tata ted cte piratske forum a vyysvetluje mame,co je zac hellena :D23:28
malajankafotka martina kucery pres pul plazmy :D lel23:28
malajanka"hellena chce asi slyset, ze je dobra, jak to tak vypada." mama :D23:29
lnovy_https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/10311140_10202706337772114_1956398218425891513_n.jpg23:30
dj-bobruaa!!!23:31
dj-bobrnejak mi ta vecere prestava chutnat23:31
malajankahej.. ja chci, aby tam byl s fotkou "polibek ritnich vencu"23:31
dj-bobrkakaove venecky reloaded?23:31
lnovy_posli link, krtek will deliver :)23:31
malajankaale nemuzu ji najit uz rok :(23:31
malajankabylo to na roumenovu masu23:31
neolnovy_: https://github.com/OpenAssets/open-assets-protocol/blob/master/specification.mediawiki23:32
malajankaa byly to dva vyhrezle ritni vence pornoherecek ktere se jen tak jemne dotykaly23:32
malajanka:D23:32
lnovy_neo: OP_RETURN bylo jak program na vymenu injekcnich jehel :)23:32
lnovy_do bitcoinu tyhle veci proste nepatri :)23:33
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has quit ["Leaving"]23:33
lnovy_https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-9/1013816_10203201101022752_5499120260376604584_n.jpg tohle je dobre :)23:34
neolnovy_: wow... zacina 2.level? :D23:36
lnovy_naslapnuto to ma dobre :)23:37
FNjp?ipomn?lo: http://www.youtube.com/watch?v=4a-wgW1MBlg&feature=youtu.be23:38
lnovy_!!!23:39
neoVsichni jsme vitezove... cest porazenym.23:45
lnovy_nedi?ek23:47
-!- filip [~fkrska@109.238.34.162] has quit ["Leaving."]23:50
lnovy_https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/10358573_10202195576910100_8311973870711308802_n.jpg23:55
-!- whynot_ [~chatzilla@234.79.broadband3.iol.cz] has joined #chliv23:55
-!- whynot [~chatzilla@234.79.broadband3.iol.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]23:56
-!- whynot_ is now known as whynot23:56
klip "Je?t? furt mi ??dn? ?lov?k z Plze?sk?ho kraje neodpov?d?l, jestli s Helenou souhlas? nebo jen ti?e ml??, proto?e vyu??vaj? jej? ateli?r na sch?ze a dal?? akce." :|23:56
neoklip: co s tim?23:58
neoklip: rekni mi jake z toho mas pocity :]23:58

Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!