Sunday, 2014-05-25

--- Log opened Sun May 25 00:00:21 2014
Tobiastak a ja jdu asi spát00:19
-!- dj-bobr [~Miranda@cdma-67-66.cust.vodafone.cz] has joined #chliv00:20
-!- Mephisto [~autor@178.248.252.216] has quit ["Lost terminal"]00:29
-!- Mephisto [~autor@178.248.252.217] has joined #chliv00:30
Tobiasteda vojta mi zvedl mandle, on je u? asi upln? pojakoubkovanej00:47
-!- jindrichbartek [558488b3@ircip1.mibbit.com] has joined #chliv00:49
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has quit [Ping timeout: 181 seconds]00:49
jindrichbarteknuda00:50
mmnN?jak se n?m tu mno?? lidi.00:51
-!- pexyny-mob [~pexyny-mo@ip-78-45-50-86.net.upcbroadband.cz] has quit [Ping timeout: 180 seconds]00:53
klipjindrichbartek: nudis se, tak si se prisel nechat zabavit? :)00:55
-!- pexyny-mob [~pexyny-mo@37-48-33-80.tmcz.cz] has joined #chliv00:59
-!- pexyny-mob [~pexyny-mo@37-48-33-80.tmcz.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]01:04
-!- Tobias [~Tobias@ip-78-45-50-86.net.upcbroadband.cz] has quit ["Leaving"]01:08
-!- pexyny-mob [~pexyny-mo@ip-78-45-50-86.net.upcbroadband.cz] has joined #chliv01:11
pexyny-mobTak dobrou noc01:11
-!- fidokomik [~Miranda@88.146.101.166] has joined #chliv01:34
fidokomikdeje se tu neco? to cekani na vysledky voleb me fakt nebavi01:35
Mephistofidokomik: Nic moc.01:36
fidokomikani lidi z OVK nic nevykecaj, to je nuda01:36
Mephisto3,14 %01:37
fidokomikz kolika volicu?01:37
fidokomikhlasujicich01:38
MephistoNo to nev?m.01:38
MephistoKa?dop?dn? si mysl?m, ?e 66 666 hlas? by bylo fajn.01:38
MephistoTo jsou dva miliony.01:38
fidokomiknekde pry jsme meli 10%. Z deseti hlasujicich jeden pro piraty :P01:38
MephistoPokryje se kampa?, bude na komun?lky a dal?? projekty.01:38
MephistoN?zk? ??ast by mohla b?t v n?? prosp?ch.01:39
MephistoAle kdo v?.01:39
fidokomikjo, pokryje kampan :( Zase budou obarvene a velky prd01:39
MephistoM?j v?ru!01:40
Mephisto...prav? Mephisto.01:40
Mephisto:301:40
fidokomikja bych radsi AK-47, to by slo rychlejc01:40
MephistoTo je skoro na fotomont?? Tebe s kala?nikovem.01:41
fidokomika jako obet Michalka s vlajkou z barevnych penez :)01:41
Mephisto"Demarka?n? linii ubr?n?me." - Petr Vileta, Pir?tsk? strana01:41
mmnHele, korunka ke korunce... Za deset let se rozhodneme pen?ze odbarvit a budeme m?t ?stavn? v?t?inu.01:41
fidokomikza 10 let uz muzeme zit jen z uroku :)01:42
Mephistommn: Pe?livou my?lenkovou anal?zou situace jsem dosp?l k z?v?ru, ?e pot?ebujeme vlastn? korporaci na v?robu dron?.01:42
mmnMephisto: Do toho bych ?el01:42
mmnMephisto: Ale hlavn? jsem ty drony cht?l na to, abych obsadil Severn? Koreu a zalo?il si tam na kusu ?zem? meritokratick? st?t.01:43
MephistoJ? sp?? cht?l ten meritokratick? st?t ud?lat tady.01:43
MephistoAbychom se nemuseli nikam st?hovat.01:43
mmnA co ud?l?? s ?echy?01:44
fidokomikCechy Cechum ]:->01:44
blondieÚroky - Pirati.CZ01:45
fidokomikhttps://www.pirati.cz/fo/hospodareni2014/rozpocty/strana/00201:45
MephistoNomnomnom.01:45
Mephistofidokomik: Na n?rodnosti nez?le??. Na inteligenci velmi.01:46
Mephistommn: Zhypnotizovat a zabavit.01:46
MephistoNic lep??ho m? nenapadlo.01:46
MephistoVyhlazov?n? je takov? n?kladn?.01:46
MephistoA m? dal?? negativa.01:46
fidokomikjo, nikdo pak nechce pracovat a vyhlazovaci pochcipaji hlady ;)01:47
mmnU t?ch Korejc? by to bylo jednoduch?. Tam bych p?edpokl?dal, ?e by jim nevadilo p?est?hovat se na jih.01:47
MephistoI to je jeden z d?vod?.01:47
MephistoHa, tak?e podpo??me invazi?01:47
MephistoEr... sjednocen??01:47
-!- jindrichbartek [558488b3@ircip1.mibbit.com] has quit ["http://www.mibbit.com ajax IRC Client"]01:47
mmnTakov? je m?j n?st?el pl?nu.01:48
mmnSjednocen? a odd?len? n?jak? slu?n? ??sti.01:48
fidokomikinvaze neni nutna, stacilo by ve spravny cas hodit dost velkou bombu na sjezd komunistu, zbytek uz by si lidi zaridili sami01:49
MephistoA nen? tam na severu Evropy n?hodou taky dost m?sta?01:49
Mephistofidokomik: Pochybuji. Zn?? lidi.01:49
fidokomiktam maji strach. kdyz tam Kim zabiji i vlastni pribuzne, tak se nediv.01:50
mmnBude tam p?r S?m?, ale p?eci jen tam u? to zdaleka nen? m?rn? podnebn? p?smo.01:50
fidokomikhele, koukam na mapu a na Sibiri je fakt dost mista a neni tam huste osidleni. Tam by to neslo? :)01:51
mmnAsi tam nebudou narvan? pl??e jako dneska tady.01:51
Mephistommn: Ot?zka je: Je zapot?eb? m?rn? podnebn? p?s?01:51
Mephistofidokomik: Asi ?lo.01:51
MephistoAle je tam dost ?patn? dostupnost.01:52
mmnfidokomik: Jen?e Sibi? asi nebude hl?dat p?r zmaten?ch man?k? se st?edov?kou technikou.01:52
fidokomikno tak Eskymaci taky zijou, ale jak. To by se mi asi nelibilo.01:52
Mephisto??t izolovan? =/= ??t bez v?dobytk? modern?ch technologi?.01:53
MephistoNavrhneme to tedy Putinovi jako... ve?ejn? prosp??n? projekt.01:53
fidokomik:)01:53
fidokomikpokud to neni Putinovy prospesny projekt, tak to neprojde.01:54
MephistoVe?ejn? prosp??n? projekt je prosp??n? v?em.01:55
fidokomika navic jsme ti nacisti a Banderovci. Vsichni na zapad od Uralu :)01:55
MephistoI Putin je sou??st sv?tov? ve?ejnosti.01:55
mmnfidokomik: Chud?k banderovec Putin z Pit?ra.01:55
fidokomikPutin je Putin, to neni nejaky hej nebo pockej ;)01:55
fidokomikNo Hitler byl castecne Zid, no a co?01:56
Mephisto"Po?kej s tou invaz?, Vl??o, po?kej!"01:56
MephistoMy to m?me jasn? - a? do Prahy doraz? jeho tanky, ?ekneme, ?e zr?dci a diverzanti jsou v Plzni.01:56
mmn:)01:57
fidokomika u Rokycan se to zase zastavi :P Me to vyhovuje.01:57
MephistoHelena zastav? rusk? tankisty.01:57
MephistoLel.01:57
MephistoPom??e j? v tom Mach a gener?l Okamura.01:57
fidokomikJdu psat potomkum Pattona01:58
MephistoHodl?? je povolat z hrobu?01:58
MephistoJo potomk?m...01:58
MephistoJ? u? ?etl pluk?m...01:58
Mephisto:301:58
fidokomikTreba se nejaky pluk po nem jmenuje ;)01:59
MephistoH?d?m, ?e i lo?.01:59
MephistoNebo knihovna.01:59
Mephisto?i jin? kravina.01:59
fidokomiknebo raketa01:59
mmnChm. Je?t? 21 hodin.02:00
Mephistommn: Mezit?m se to stihne zfal?ovat, tak?e v?e ok.02:00
blondieThe Regimental Library - Patton's Library02:01
fidokomiktak knihovnu opravdu ma http://regimentalrogue.com/library/library-patton.htm02:01
mmnIMHO v ?R se z?sadn? fal?uj? volby v noci z p?tka na sobotu.02:02
mmnPak to nebudou lidi z OVK zpochyb?ovat.02:03
mmn,,Zape?et?n?" plastel?nou je v?sm?ch.02:04
MephistoJo jo.02:04
MephistoA hl?d? to v?dycky p?r posti?en?ch str??n?k?.02:04
MephistoSo much of security.02:04
MephistoJsme taky dementn?, ?e to m?me na ty dva dny.02:05
mmnHl?d?? Ti pr?v? vym??uj? obsah uren.02:05
MephistoLel.02:06
fidokomiknahodou, plastelina s otiskem razitka je dost dobry zpusob. Znam to z vojny. Jakykoliv pokus o rozpeceteni hned poznas.02:06
Mephisto...02:06
mmnCo komu br?n? to zape?etit znovu. :D02:07
fidokomikno ze nema to razitko, nebo jinou vec, ktera je nutna k zapeceteni02:07
Mephisto...02:07
MephistoD?v?ra v syst?m... je kr?sn?.02:07
fidokomikzase kdyz kazdeho podeziras ... tak je to nemoc ;)02:08
MephistoJ? nepodez?r?m. J? u? jen vin?m. :302:08
MephistoProto?e za to ka?d? "n?jak" m??e.02:08
fidokomiktak to je druha faze :P02:09
MephistoV?etn? m?, samoz?ejm?.02:09
fidokomikhele, jak se da na google hledat leaky z eurovoleb? Bud umim blbe anghlicky, nebo zadne nejsou.02:10
mmnVypad? to tak.02:12
mmnV?d? ti, kte?? maj? agenty na MV a statistick?m ??ad?.02:13
fidokomikto snad neni mozny. Ty volby scitaji desetitisice lidi a ze by nikdo nic nevykecal?02:13
fidokomikvubec nikde v Evrope? Fakt divny.02:14
mmnK celkov?m v?sledk?m asi zas tak moci lid? p??stup nem?.02:14
fidokomikno to jo, ale treba vysledky nejakeho vetsiho mesta, nebo tak neco02:14
fidokomiktreba Brusel :)02:14
neotak... ted to zapnu... modlete se at to funguje...02:15
blondieTwitter / Search - #europeanelections02:15
Mephistohttps://twitter.com/search?q=%23europeanelections&src=tyah02:15
mmnBrusel vol? z?tra.02:15
MephistoHledej, fido.02:15
fidokomikaha, on zase nepujde server? :P02:15
fidokomikno nic. Spustim si flight simulator a jdu si sestrelit par Messerchmidtu nad Britanii.02:18
-!- fidokomik [~Miranda@88.146.101.166] has quit ["Miranda IM! Smaller, Faster, Easier. http://miranda-im.org"]02:18
-!- Mephisto [~autor@178.248.252.217] has quit [Ping timeout: 181 seconds]02:28
etalonhttps://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/t1.0-9/10346300_10202765653934981_4911868668200483313_n.jpg03:09
neoold03:10
etalonmu uz doopravdy hrablo ne?03:10
neotohle delal uz minule...03:11
neoa predminule..03:11
etalonco fidokomik rikal, proc proplatil ty cestaky? hrablo mu taky?03:12
etalonnebo uz striha metr a je mu to jedno?03:12
neoja byl od vcera dost mimo.... nevim co se kde deje...03:13
neose mi zavaruje komp03:13
neobudu muset v pondeli koupit novej :(/03:13
etalonpodtatktuj03:13
neomyslis ze to pomuze?03:15
etalonco jinyho v komplu topi?03:17
etalonnastav max frequency na nejakou nizsi03:17
neoona se meni nejak dynamicky koukam uz..03:20
neoruzne ty jadra..03:20
neomezi 1000 a 1500 se to porad prepina..03:20
neoetalon: jenomze... na tomhle to pujde snizit dost obtizne...03:41
neozadne pouzitelnej nastroj..03:41
-!- etalon [~lnovy@gw1.globalcom.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]04:44
-!- etalon [~lnovy@gw1.globalcom.cz] has joined #chliv06:36
-!- etalon_ [~lnovy@gw1.globalcom.cz] has joined #chliv06:36
-!- etalon [~lnovy@gw1.globalcom.cz] has quit [Client Quit]06:36
-!- pexyny-mob [~pexyny-mo@ip-78-45-50-86.net.upcbroadband.cz] has quit [Ping timeout: 180 seconds]06:37
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has joined #chliv06:59
-!- pexyny-mob [~pexyny-mo@ip-78-45-50-86.net.upcbroadband.cz] has joined #chliv07:16
-!- Hygroscopa [~chatzilla@nat-users-217-29-9-37.net.pnet.netair.net] has quit [Ping timeout: 180 seconds]08:26
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has quit [Ping timeout: 180 seconds]08:54
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has joined #chliv09:34
-!- Hygroscopa [~chatzilla@nat-users-217-29-9-37.net.pnet.netair.net] has joined #chliv09:42
blondieDylan Moran - Monster CZ [3/9] - YouTube10:21
etalon_ranko http://youtu.be/2ZXoBXnAqdw10:21
-!- etalon_ is now known as etalon10:21
homuraranko .)10:23
homuraMmm dylana si dam s radosti.. Treba mi zvedne naladu10:24
-!- Hygroscopa [~chatzilla@nat-users-217-29-9-37.net.pnet.netair.net] has quit [Ping timeout: 180 seconds]10:40
-!- Mephisto [~autor@178.248.252.217] has joined #chliv10:46
-!- pexyny-mob [~pexyny-mo@ip-78-45-50-86.net.upcbroadband.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]10:51
-!- pexyny-mob [~pexyny-mo@37-48-43-44.tmcz.cz] has joined #chliv10:53
-!- pexyny-mob [~pexyny-mo@37-48-43-44.tmcz.cz] has quit [Ping timeout: 180 seconds]11:01
-!- pexyny-mob [~pexyny-mo@ip-78-45-50-86.net.upcbroadband.cz] has joined #chliv11:02
KedrigernUff ?ifrova?ka...11:04
homuravyhrals?11:05
etalondik11:05
homuraJee promin11:05
homura:D11:05
Kedrigernhomura: No... skoro11:07
Kedrigernhomura: Naposledy jsme byli na 141. m?st? :-D11:08
Kedrigernhomura: Pak jsme zjistili, ?e n?s to vede a? na kraj sv?ta.11:08
homuraI dont follow!11:09
Kedrigernhomura: Ale jako docela dobr?. Sp?? jsme nem?li zku?enosti. Samotn? ?ifrov?n? n?m celkem ?lo :)11:10
homurajo, to by mohl rict kazdy :D11:11
KedrigernA Anubish byl nervozn? proto?e byl moc dlouho mimo ?ajovnu :)11:11
-!- pexyny-mob [~pexyny-mo@ip-78-45-50-86.net.upcbroadband.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]11:12
-!- pexyny-mob [~pexyny-mo@37-48-37-199.tmcz.cz] has joined #chliv11:13
homuraTo uplne chapu11:15
-!- pexyny-mob [~pexyny-mo@37-48-37-199.tmcz.cz] has quit [Client Quit]11:17
KedrigernNo jsme byli lamy - ani jsme nem?li stan.11:18
homurajaky stan?!11:19
homuraLol :D11:19
Kedrigernhomura: No dost ??astn?k? m?lo krom karimatek a spac?k? i stan11:20
Kedrigernhomura: A n?m doopravdy chyb?lo kru??tko... ale Gimp to spravil.11:20
homuraLoool11:21
homuraVubec si neumim predstavit, co se tam delo :D11:22
KedrigernVytvo?ili jsme velmi psychadelick? obr?zek, kter? byl z?rove? ?e?en?m ?ifry. V mezi kroku ?e?en? mimochodem vy?lo "pir?tsk? strana"11:22
homuralel11:28
homuraMuseli jste byt fakt husti :D dala bych vam prvni11:32
Marstkdo jde na parník?11:32
homuraAsi moje segra11:33
KedrigernJ? tam m?m s Billym n?jak? za?izov?n?.11:33
-!- FNj [FNj@b.clients.kiwiirc.com] has joined #chliv11:37
FNjMephisto: Ty fakt chce?, aby RP mohlo takhle ignorovat RV?11:40
homuraMephisto prave v tu chvili IRL 'my otevreme brany pekla do tohoto sveta' (bez souvislosti :D)11:41
FNjTo pr?v? d?l?. Tohle je precedent jak prase.11:44
homuraPrAve. Proto jsem to sem chtela zaznamenat11:45
homura:D zustane to v logu11:45
etalonhomura: tajna smlouva na prague pride? masakr :D12:15
homuraEtalon: co to rikas? Chci to vedet? Fb chat?12:36
homura:(12:36
homura:D12:36
blondieodsouhlasení smlouvy Prague Pride 2014 : Podatelna republikového předsednictva12:37
FNjhttps://forum.pirati.cz/post317886.html#p31788612:37
FNjJe to fakt dost sm??n?.12:43
FNjJe vid?t, ?e nech?pou, ?e utajen? neexistuje.12:44
homuraHeslo leaknuto vedoucimu TO12:47
homura:D12:47
etalonmrdat, som zjistil :D12:47
etalonhttps://forum.pirati.cz/podatelna-republikoveho-predsednictva-f352/odsouhlaseni-smlouvy-prague-pride-2014-t23481.html#p31788812:48
homurakarma je mike tyson :D12:48
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has quit [Ping timeout: 180 seconds]13:10
-!- loric [loric@b.clients.kiwiirc.com] has joined #chliv13:14
loricbrypoledne13:14
blondieCF 14/2014 Účelové určení veřejných prostředků - 1.kolo : Hlasování celostátního fóra13:16
etalonnazory? https://forum.pirati.cz/hlasovani-celostatniho-fora-f475/cf-14-2014-ucelove-urceni-verejnych-prostredku-1-kolo-t23441.html#p31789213:16
etalonja bych rekl docela cajk13:16
etalonhomura: tobias vam zamknul vlakno v podatelne :D13:33
homurahej dela si ten debil uz fakt prdel?13:34
etalonuc se a neres ho :D13:34
-!- pexyny-mob [~pexyny-mo@ip-213-220-203-33.net.upcbroadband.cz] has joined #chliv13:35
pexyny-mobKrtku, bylo to nutny?13:35
etalonjo13:35
FNjM?m chu? to v RV obstruovat, proto?e to nen? z?ejm? vymahateln?. :D13:36
pexyny-mobProc?13:36
etalonFNj: to je na ty rozpoctovy pravidla?13:36
FNjjj13:36
etalonFNj: minimalne je uspech, ze to nenarizuje zmenit rozpocet13:36
FNjKdy? RP nemus? dodr?ovat usnesen? RV, tak pro? by RV dodr?ovalo usnesen? CF?13:36
etalonrozpocet neni tak uplne vnitrni predpis13:36
etalonjakoze je, ale meni ho bez zmeny vnejsich okolnosti je retroaktivita13:37
etalonpexyny-mob: aby se to priste neopakovalo13:37
pexyny-mobZkurvil si mi cely jednani13:38
etalonutajovana smlouva = bylo zkurveny uz od zacatku13:39
etalonproste: tajna smlouva? tak to bezte doprdele (no pun intended).13:39
pexyny-mobNebylo, ja sem jednal o odtajneni a bylo to na dobry ceste, vis cemu se rika duvera?13:39
pexyny-mobV te smlouve je vic picovin....13:40
etalonduvera je napicu koncept. Mam rad zero-trust a zero-knowlege systemy :)13:40
etalonja ji jeste necetl13:40
pexyny-mobChyba13:40
FNjTaky bych jim nejrad?ji napsal, aby se tou smlouvou sodomizovali.13:41
pexyny-mobNavic se to dalo pouzit proti zelenym, odtajnil si to brzo13:41
pexyny-mobTed uz je to jedno13:42
pexyny-mobSem v praci du makat13:42
pexyny-mobMrdam piraty13:42
etalonJe-li, nebo stane-li se n?kter? ustanoven? t?to smlouvy neplatn?m, ne??inn?m ?i13:46
etalonnevynutiteln?m, nem? to vliv na platnost, ??innost ?i vynutitelnost ostatn?ch13:46
etalonustanoven? t?to smlouvy.13:46
FNjJe to fakt sm??n?.13:46
etalondobrej zolik :)13:46
pexyny-mobDe oto ze je to tajny, protoze jeste neni definitivni verze nekterych casti, tak aby to neohrozilo dalsi, utajneni byla prvni namitka kterou jsem podal a o ktere se jedna.... Ale proste musi se to zkurvit....13:48
pexyny-mobAle ze je ve smlouve poplatek 6000 ose nikogo nepoburuje13:49
blondieEfekt Streisandové – Wikipedie13:49
etalonhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Efekt_Streisandov%C3%A913:49
etalontam neni poplatek 6000 ose :D13:50
-!- Hygroscopa [~chatzilla@nat-users-217-29-9-37.net.pnet.netair.net] has joined #chliv13:59
homuraja z toho fakt nwmuzu..14:03
pexyny-mobJe, tech 6000 neni jenom ose, ale cast z toho jde ose14:06
pexyny-mobAle ted uz je to jefno, jednani jsem ukoncil14:07
etalonproc? vzdyt sme nic neporusili14:07
pexyny-mobJa sem porusil dohodu, ze do 9/6 smlouva zustane tajna, nez bude konecna14:09
pexyny-mobProtoze stale probiha jednani  s magistratem a policii o trase pruvodu14:09
homurajako ty si myslis, ze se to lockne a zameteme to pod koberec? Takove veci se musi vyjasnit, aby k nim do budoucna nedochazelo.14:13
homuraPrestan pouzivat ty nezodpovedne praktiky, na ktere jsi u byvaleho rp nadaval prosim14:13
-!- olidstva [~olidstva@178.248.252.217] has joined #chliv14:16
-!- olidstva [~olidstva@178.248.252.217] has quit [Client Quit]14:17
loricKedrigern, HELLth^wrk, trollinghard: ste tu nekdo?14:17
loricv kolik dame sraz na tom palacaku?14:18
homura16:30 palacak14:18
homuralel14:18
pexyny-mobJake nezodpovedne praktiky?14:19
homurano. Lock a 'seru na to'14:19
homuraTakhle to nefunguje14:19
lorichomura tys byla iniciovana do projektuX?14:19
homuraAb y to priste neskoncilo taky spatne14:20
homuraLoric: ne.. Jen jsem tady v domacnosti a jsem na irc. Trolling a hellth vari14:20
homura:D14:20
pexyny-mobCo je nezodpivedneho na tom, ze dam rp pripominkovat smlouvu kterou budou odsouhlasovat a ktera je do 9/6 tajna, protoze nektere udaje jsou pouze pracovni a jeste nesmi na verejnost14:20
lorickolik vas tam je zomg? to uz je fakt piratsky doupe14:20
loriceste mephisto a neo a dokonano14:21
homuraja si nemyslim, ze by pirati meli podepisovat smlouvy ktere jsou az do uzavreni neverejne14:21
homuraasi tak14:21
pexyny-mobNeni az do uzavreni neverejna, proboha, je neverejna, nez magustrat posveti trasu pochodu, aby se k lideem nedostala fiktivni informace14:22
pexyny-mobPak je to podkozeni druhe strany14:22
pexyny-mobAz budou vsechny informace platne, pak dam dalsi zadost o schvaleni14:23
pexyny-mobAle tak by to bylo.... Bohuzel to jedina pochopila wagnerka14:23
homurameh.. Fiktivni informace.. To je jako doopravdy duvod neodtajneni smlouvy? Pak bychom uz k ni nemohli nic rict nebo mohli?14:23
pexyny-mobSamozrejme ze mohli14:23
-!- Hygroscopa [~chatzilla@nat-users-217-29-9-37.net.pnet.netair.net] has quit [Ping timeout: 181 seconds]14:23
pexyny-mobAle az budou vsechny informace potvrzene poliicii a magistratem14:24
homuratak proc jsi ji daval k pripominkovani ted?14:24
homuraBtw jsi tam vubec nenapsal ze je to pripominkovani14:24
homuraJsmenuje se to schvaleni14:24
pexyny-mobAby se ted pripominkovaly ty body, ktere jsou konecne a aby se to stihlo14:24
pexyny-mobPredbezne schvaleni14:25
pexyny-mobSe to jmenuje14:25
homuraJmenuje se to odsouhlaseni14:25
pexyny-mobA je tam jasne napsano ze to zlute neni konecne14:25
homuraDoslova14:25
pexyny-mobA v prvnim prispevku je napsano co????????14:26
homurawhatever.. Ja se jdu ucit. Nemyslim si, ze vlakno v podatelne predsednictva strany se kterou je smlouva dojednavana je uplne nejake odtajneni.. Whatever14:26
pexyny-mobNazvy temat maji omezenou delku tak sem to tam nepsal14:26
pexyny-mobPofatelna je verejne pristupna14:26
homuraPredkladam k predbeznemu PODPISU14:26
homuraTo je proste.. wtf14:26
homuravubec to neni v tom duchu co sem pises ted..14:27
pexyny-mobJanko, chytej me za slovicka14:27
pexyny-mobA precti si to cely14:27
pexyny-mobTreba posledni vetu14:27
homuraChytam te za to ze to vypadalo, ze jdem podepisovat a ze je to na heslo (hodne spatne heslo. Jen tak btw)14:28
pexyny-mobHeslo bylo jenom pro formu14:28
pexyny-mobA uz na setkani Rp jsem rikal, ze jak tu smlouvu dostanu, dam ji k pripominkovani14:29
pexyny-mobTak jsem udelal14:29
pexyny-mobAle uz je to jedno.....14:30
pexyny-mobSem v cajce, du makat14:30
pexyny-mobCest14:30
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has joined #chliv14:32
etalondocela me vykla, ze jeste neleaknuly vysledky14:44
neoetalon: co je ZKPoK?14:55
-!- Hygroscopa [~chatzilla@nat-users-217-29-9-37.net.pnet.netair.net] has joined #chliv14:58
neoze bych jel uz na volebni stab...14:59
neov Praze je zda se hezky..14:59
homuraVikla14:59
neo?14:59
homuraOpravuju.. :D14:59
blondieLet me google that for you15:03
etalonneo: http://lmgtfy.com/?q=ZKPoK15:03
neoja uz to googloval15:04
neonic mi to nenaslo15:04
etalonzmackni na skutecne myslim zkpok15:05
etalonzero knowledge proof of knowledge15:05
neojo tohle..15:05
Marsthttps://forum.pirati.cz/post317888.html#p31788815:21
Marstsm?z?no. pozd? :)15:21
neo?15:21
neodneska tu jsou vsichni pod vlivem nebo co? :]15:21
pexyny-mobHmm tak to je docela blbe a dekujeme piratske strane za pridelanou praci a pripadna rizika :)15:22
pexyny-mobProberu to v pondeli s pravnikem a uvidmime co z toho bude. 15:22
pexyny-mobTim prozatim nasi dnesni veselou konverzaci ukoncuji.15:22
etalonvy ste to vlakno vazne smazali?15:23
pexyny-mobNe, je presunuto do tajneho vlakna RP do vyjedreni pravnika na moji zadost15:23
Marstloni jsem tam byl, letos m? chce? kouk?m odradit15:24
pexyny-mobJa sem uzavrel ustni dohodu a nestojim o tahanice pred soudem, sem soudne trestan a odsedel sem si oodvod, nestojim kvuli tomu jit znovs15:24
blondieMizejici vlakna : Pirátské kauzy15:25
etalonhttps://forum.pirati.cz/piratske-kauzy-f353/mizejici-vlakna-t23497.html#p31795815:25
-!- jindrichbartek [558488b3@ircip1.mibbit.com] has joined #chliv15:40
etalonhovnoooo15:41
-!- Anubish1 [~pholek@ip-213-220-203-33.net.upcbroadband.cz] has joined #chliv15:43
-!- Hygroscopa [~chatzilla@nat-users-217-29-9-37.net.pnet.netair.net] has quit [Ping timeout: 181 seconds]15:43
Anubish1ola15:44
homuraNejenom ze to dali do uzavrenych, ale lenka to i v tom uzevrenem jednani zamkla.15:44
neoa komu to vadi?15:45
homura  http://pics.roomsapp.mobi/qQJcco6DfO15:45
Kedrigernneo: Jde? na lo??15:45
homuravadi? Spis proc to zamyka, kdyz to uz vidi jen rp15:45
neoKedrigern: na chvili jo...15:45
Anubish1etalon :-)15:45
Kedrigernneo: A vezme? swithc, abychom nezabili router? :)15:46
neohmm..15:46
loricKedrigern:jsi domluvenej s HELLth^wrk v kolik tam prijdete? mam stativ, kameru a nejaky ty letaky15:47
loricjo a potreboval bych prodluzku na jack15:47
loricta kamerka ma mirkofon pridelavatelnej na sebe pres jack15:47
neoKedrigern: kdyz ja mam jen ten velkej mega switch a nechce se mi s nim tahat... :/ ... jedine, ze by za nej potom nekdo prebral zodpovednost ;)15:47
Anubish1krtku se? fakt ?ur?k15:48
Anubish1dal bych ti d?lo15:48
etalonza co?15:48
Anubish1pride15:48
etalonhaha15:48
Anubish1di fakt idiot15:48
Kedrigernloric: 16:3015:48
Kedrigernloric: A je to fakt brzo :(15:49
loricneni, musime si to vyzkouset a bude tuna failu15:49
etaloncopak tady nikdo nechape, ze nackum staci si pozadat pride o zarazeni do pruvodu a maji stejne informace? Tohle neni bezpecnost, takhle to nefungue.15:49
Kedrigernneo: Ch?pu.15:49
Kedrigerndj-bobr: Jde? na lo?? Nem?? voln? switch?15:49
Kedrigernneo: I kdy? n?komu bychom to mohli vrazit na zodpov?dnost.15:50
etalonAnketa phpbb je funkcionalitou velmi primitivn? a umo??uje pouze jednoduch? hlasov?n? dvou typ? - AND a OR. Standova aplikace, u? proto, ?e bude napsan? v Ruby a ne v php, bude n?co jin?ho.15:50
Anubish1etalon nev?m jestli ti jankanevy?ukala mozek proto?e tady jde o princip jestli?e se s organiz?torama dohodne? a oni t? popros? aby jsi to nezve?ejnoval p?ed ohl??en?m a ty to posere?15:50
etalonja sem zadnou dohodu s organizatory neuzavrel15:51
etalonstrana taky ne15:51
pexyny-mobJa jo15:51
etalonjasne15:51
Anubish1strana ano proto?e pov??en? garant na tom pracoval15:51
etalonukaz15:51
pexyny-mobS poverenim rp15:51
etalontak ukaz povereni15:51
pexyny-mobV podatelne rp15:51
etalonlink15:51
pexyny-mobDu to najit15:51
neono nekdo to proste prasknul krtkovi... takze prestavam mit duveru ke vsem kterym tobias napsal..15:52
neocoz je cele rp15:52
etalonurcite jsi mel povereni jednak nikoliv vsak stranu smluvne zavazat15:52
neovojtech15:52
neoa jednatele rv15:52
mmnIMHO pokud by jim ?lo jen o trasu pr?vodu, tak ta klidn? nemusela b?t v samotn?m textu smlouvy. Utajovat smlouvu p?ed CF je chucpe.15:52
neoneni15:52
neosve myslenky take cf nesdeluji15:53
etalonmmn: presne tak, trasu pruvodu je nejenze do smlouvy nevhodne uvadet, je to primo kontraproduktivni15:53
dj-bobrKedrigern: na lod jdu, po switchi bych se podival.. kolikaportovy?15:53
dj-bobrnebo muzu pujcit Mikrotika15:53
mmnneo: Tvoje my?lenky nejsou lobbistick? kontakt.15:53
neommn: to nevis....15:53
neoa tohle take neni lob. kontakt15:53
Anubish1etalon ?e??? hoivna15:53
etalonresim core piratske tema15:54
Anubish1tak si vypl?chni hubu15:54
etalonvase reakce jsou hovna15:54
etalonAnubish1: a prestan se navazet do janky15:54
blondiezadost a povereni - Prague pride : Podatelna republikového předsednictva15:55
pexyny-mobhttps://forum.pirati.cz/podatelna-republikoveho-predsednictva-f352/zadost-a-povereni-prague-pride-t22235.html15:55
Kedrigerndj-bobr: IMHO je tam net od Xchaose (nastalo u?) a b??n? router nesene 100+ soub??n? funguj?c?ch za??zen? (?patn? konfigurace). Proto bych r?d m?l mo?nost se p?ipojit kabelem a nesrat se s t?m :)15:55
Anubish1ne ?e??? to ?e kdy? dementn? ??f TO vypust? smlouvu tak je to chyba lid? co tu smlouvu psaly bo tam uvedly ?patn? info15:55
Anubish1etalon neboco :-*15:55
Anubish1a nenav???m se do janky ale do tebe15:55
etalonbo nic. jenom oznamuju, ze se mi to nelibi15:55
neoa proto si u nas v s?k. nechavame vsechno pro sebe :D15:55
Anubish1etalon a j? oznamuju ?e se mi nel?b? tvoje jedn?n?15:56
etalonpexyny-mob: nejaky hlasovani nebo vyhlasene usneseni, ktere te poveruje uzavrit za stranu smlouvu? nebo tak?15:56
dj-bobrKedrigern: no asi takhle, ten Mikrotik je k dispozici (pokud mi ho pak nekdo ve velmi dohledne dobe vrati..) .. switch asi nemam.15:57
pexyny-mobKrtku, ja sem se dohodl na nejakym postupu..... Me je to uz jedno, v pondeli to jde pravnikovi... Ale dekuju krtku, moc ti dekuju.15:59
etalonpexyny-mob: s kym ses dohodl? S RP teda ne.16:00
-!- Hygroscopa [~chatzilla@nat-users-217-29-9-37.net.pnet.netair.net] has joined #chliv16:00
etalonza stranu jsi zadnou smlouvu neuzavrel.16:00
etalonstrane nic nehrozi. tobe taky ne nebo si snad neco podepsal?16:00
neoustni dohoda16:00
loricNOZ ustni = pisemny ne?16:00
blondiePrincip – Wikipedie16:01
Anubish1etalon jde o princip pro jistotu http://cs.wikipedia.org/wiki/Princip16:01
etalonv pripade NDA ale tezko vymahatelny. Staci rict, ze jsi takovou dohodu neuzavrel.16:01
neoto je jedno, stejne je to o duvere, ktera proste uz neni.16:01
Anubish1jde o to ?e se na n?s m??ou vysrat a nikam n?s nepozvat ani letos ani p????t?16:01
etalonAnubish1: ano jde o princip. princip toho, ze jsme sakra proti dusevnimu vlastnictvi tam, kde nepatri. coz je konkretne tento pripda.16:01
neoneni16:01
Anubish1neni16:01
neopletes si pojmy a dojmy..16:02
etalonjde o to, ze utajovanou dohodu bychom stejne neuzavreli16:02
Anubish1etalon co bere? j? chci taky16:02
neoetalon: no a?16:02
etalonTobias postnul prakticky odsifrovanej soubor na verejny vlakno16:02
etalontakze zdarec16:02
Anubish1tak?e tedka je to tobiasova chyba ,16:02
Anubish1?16:02
homuraA ci jina?16:02
etalonano je.16:03
Anubish1KRTKOVA16:03
homuratak to uz spis moje16:03
Anubish1why ?16:03
etalonjakoze zlomit tohle heslo je mrte easy16:03
loricdneska na ty lodi bude super atmoska :)16:03
etalonto ti zlomi i kazdej nacek16:03
homuraProtoze takhle blbe heslo si nezaslouzilo zustat tajne16:03
Anubish1jasn?16:03
neoto ze to tobias zabezpeci, tak ze to dokaze 50% lidi precist, jeste neznamena, ze ty to zpristupnis 80% lidi ... to neni ekvivalentni16:03
etalonje16:04
etalonneni neco jako vic a min verejne16:04
Anubish1neni16:04
etalonproste neni16:04
neoje16:04
Anubish1je16:04
etalontak sup semnou ke KK :-P16:04
Anubish1janko jdi se rad?i u?it16:04
Anubish1etalon za to mi nestoj??16:04
neoetalon: tady nejde o poruseni predpisu... i kdyz mozna... ale spis o duveru16:04
Anubish1tak16:04
neoproste si ztratil moji duveru16:04
neoa RP ztratilo moji16:05
neoa vlastne na vas seru vsechny vic nez obvykle..16:05
Anubish1krtek se prost? urva ze ?et?16:05
Anubish1zu a z pocitu vlastn? svobody se zbl?znil16:05
etalonpovidej mi o svem otci :)16:05
homurachm.. Jestli vas takhle mrzi poruseni 'utajeni' s temahle lidma a vymenite to za duveru v nas, tak jsem o tu duveru stejne nestala16:06
neoja samozrejme chapu, ze to nikoho nemusi zajimat... jen vam to oznamuji.16:06
homura:)16:06
neoabyste se pak nedivili ze na vas seru vic nez jindy.16:06
Hygroscopak?va, joint a irc. krasne odpoledne preji :D16:06
etalonha, ja sem vlastne doma a mam katr16:06
etalonubalim :)16:06
loricvyrazim, zatim16:06
-!- loric [loric@b.clients.kiwiirc.com] has quit ["http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted IRC client"]16:06
Anubish1homura p??u si16:07
neos temahle lidma = rp,jednatele rv, tobias, vojtech16:07
neonejaky pride me nezajima a seru na ne..16:07
pexyny-mobSory ze neumim sifrovat a nechtel jsem to rp davat uplne tajne, smlouva by se po akci normalne zverejnila v plnem zneni, ale nedat ani pravnikum cas udelat smlouvu ktera nemusi byt tajna, je fakt frajerina16:08
pexyny-mobDiky neo16:08
etalonpiratska strana nemuze uzavirat tajne smlouvy, kapis?16:10
neoje to neco jako tajnost ttip a protesty proti tomu... taky to neni uplne 100% koser... Ivan Derer to myslim napsal ok...16:10
etalonnejde to16:10
neoto neni argument16:10
etalonproc by ne?16:11
neonikdo nechtel uzavirat tajnou smlouvu16:11
mmnneo: Co napsal Derer?16:11
neommn: najdi si jeho FB a to co napsal o TTIP..16:11
etalonnekdo po nas chtel dodrzovat DRM? Piratska odpoved je vzdycky "FUCK YOU!"16:11
neoetalon: ty si taky drm..16:11
etalontak co to bylo jineho nez socialni drm?16:11
Anubish1si fakt mimo16:12
neonebylo to drm, protoze zadny uzivatel te smlouvu neexistuje a za dalsi to bylo jen docasne16:12
neoproste se pak nedivte, ze u z nikdo nebude davat smlouvu na stranicke systemy...16:13
Anubish1hlavn? touhle smlouvou dop??i niko nepo?kozuje?16:13
neorespektive.. komunikovat pres stranicke systemy..16:13
neoja teda uz komunikuju radeji pres FB nez pres forum...16:13
FNjneo: S Dererem nesouhlasim.16:13
neoFNj: ok.16:14
neoja zase jo :)16:14
etalonvzbudte me, az zacne vybirat poplatky za upload.16:14
pexyny-mobNikdo nechtel aby se podepisivala tajna smlouva, ale aby se pripominkovala, a taky sem tam kurva psal ze sem podal namitku o tajnosti a taky sem tam postoval odpoved, ze to pravnici proberou a pokusi se udelat netajnou.... Do hajzlu16:14
neoetalon: si mimo16:14
etalonno to je argument, fakt16:15
etalonk veci16:15
Anubish1etalon asi tak jao ty tvoje16:15
neo+116:15
FNjJako byl to trolling.16:16
etalonja vam nenadavam, ze ste mimo, argumentuju vecne, to vy tady atakuje te mesend?ra misto mesi?.16:16
FNjAle ?ikali si o to.16:16
neok uzavreni smlouvy je nekolik kroku od prvni myslenky a myslenek az k podpisu... ty prvni klidne mohou byt utajene v ramci nejakych skupin... ty s tim mozna nesouhlasis, ale ja jo.16:16
etalonat zije TTIP16:17
Anubish1etalon co to mele?16:17
neoja proti TTIP nic nemam... jen mi vadi utajovani stavu veci.16:17
Anubish1rozd?l je kurva v tom ?e tato smlouva nikoho nepo?kozuje16:17
neone tajnost samotne smlouvy ci jednani16:17
neoto mi bude vadit, az to bude ve fazi kdy by to meli vsichni nastudovat16:18
neoa zaujmout stanovisko16:18
FNjTo, ?e nikoho nepo?kozuje ov?em pro ty, p?ed kter?mi m?la b?t tajena, nemohli zjistit.16:19
neocoz by ovsem zjistili ve fazi po odtajneni...16:20
etaloncoz by tak jako tak muselo prijit16:20
neourcite.16:20
etalona muselo by to prijit pred tim, nez by se konal pruvod16:21
neourcite.16:21
etalontakze to co sem udelal ja by se stejne stal16:21
etalonstalo16:21
neostalo16:21
neoale v budoucnu16:21
etalonzadna bezpecnost nebyla ohrozena16:21
neoto je otaza... co si predstavit pod slovem bezpecnost16:21
etalonnaopak, doslo k zalepeni bezcnostniho problemu.16:21
neoani ne.16:22
Anubish1ne nedo?lo16:22
Anubish1pr?vod by se ve?ejn? ozn?mil i na str?nk?ch pride jako ja?d? rok ale dy? ti kurva n?kdo ?ekn? tady m?te n?vrh smlouvy zat?m to nezv?ejnujte tak to ?e to zve?ejn?me je flusanec do ksichtu16:23
Anubish1bylo by zve?ejn?no ale a? p?ed pr?vodem ne tedka16:24
FNjDo?lo prokazateln? ke ?kod?? :D16:24
etalonotazkou tedy jenom je, kdo provedl zverejneni16:24
neoFNj: urcite16:24
neoFNj: minimalne k poskozeni duvery.16:24
FNjProka? to.16:24
Anubish1nane?t?st? na?e forum a krtuv FB nikdo ne?te16:24
KedrigernAnubish1: By ses divil.16:25
etalonjenom 1000 lidi cte muj FB :)16:25
FNjOK, tak koukejte pokra?ovat v tom ??zen? ohledn? smlouvy na Strnada v KK, neo.16:25
FNjTam byla taky po?kozena d?v?ra mezi RV a RP.16:25
FNjA Jakoubek to zarazil.16:25
neoFNj: protoze mi neresime duveru. tu se resi kazdy sam...16:25
neoFNj: ale budu na to jeste koukat zda tam nedoslo jeste k necemu...16:26
etalonha, tak uz 1012 lidi :)16:26
Anubish1pl?c?te p?t? p?ez dev?t?16:26
neotzv. nikdo vas za leakovani zavirat nebude... ale pak se nedivte, ze na vas vsichni budou srat...16:26
neoale chapu, ze vam je to jedno...16:26
etalonplus 238 na twittru, ale nejsou to disjunktni mnoziny16:26
etalonkdyz na nas budou srat, tak at se nedivi, ze je nebudeme mit radi :)16:27
etalonpiratska strana je postavena na otevrenosti a komunikaci16:27
Anubish1m?? pravdu krtku zaj?m?? spoustu lid? omlouv?m se tyto informace jsem nem?l a d?kuji za sd?len?16:27
neoetalon: to neni tak uplne pravda16:27
neoprotoze jsme porad jen lidi..16:27
etalonco je nepravdiveho na "piratska strana je postavena na otevrenosti a komunikaci"?16:28
neoetalon: samozrejme pocitam s tim, ze me nebudes mit rad... s tim se dokazu smirit.16:28
FNjAle tyhlety smlouvy se nemaj co tajit. To je n?co jin?ho, ne? kdy? se dohadujou soukrom? subjekty, t?eba firmy. Tam a? si utajujou, co cht?j, ale kdy? mezi sebou jednaj? st?ty a mezin?rodn? organizace ve?ejn? povahy (TTIP) nebo politick? strana, tak tam utajen?, nem? co d?lat.16:28
FNjV tom je IMHO Derer vedle.16:28
Anubish1j? taky :.-)16:28
neoFNj: neni16:28
etalontam je jasna hranice16:28
etalonco je verejne je verejne, co je soukrome je soukrome16:28
neone16:28
neomas cele spektrum mezi tajne a verejne ...16:28
etalonna internetu nikoliv16:29
etalonjednou verejne, porad verejne16:29
etalona zcela verejne16:29
neone16:29
pexyny-mobVis, kdyz chcemebyt na pridu videt, chceme delat spolecny placky a podobne a pak misto diky za spolupraci ti odepisi tohle: Hmm tak to je docela blbe a dekujeme piratske strane za pridelanou praci a pripadna rizika16:29
pexyny-mobJe fskt k pipukani16:29
neomuzes to mit omezene jen pro urcite skupiny...16:29
Anubish1ta tvoje doktrina u? me za??n? sr?t krtku16:29
neopak to neni zcela verejne16:29
neoale jen verejne16:29
FNjMezin?rodn? dohody se snad uzav?raj? pro ?irokou ve?ejnost, ne pro politiky a pr?vn?ky, kte?? se o tom za zav?en?mi dve?mi dohaduj?.16:30
neoFNj: ano A?16:30
FNjTak?e by se nem?lo jednat "o n?s, bez n?s".16:30
etalonprdlacky, pokud je neco "neverejne" ve verejnem sektoru, pak je to utajovane a o utajeni je treba rozhodnout dopredu.16:30
neoto je otazka...16:30
neovetsinou to nejde..16:30
neoprotoze vzdycky to zacina teprve sirenim myslenky jen mezi omezenym okruhem prijemcu16:31
etalonv soukromem sektoru ano16:31
neone vsude16:31
etalonv soukrome sektoru je default vsechno soukrome a lze to zverejnit.16:31
Anubish1FNj v?t?inou s tebou souhlas?m ale v tomhle se projevuje tvoje praktick? neznalost obcodn?ho jedn?n?16:31
etalonve verejnem sektoru je default vsechno public16:31
etalonstrana neni firma16:32
neoverejny sektor je moc obecny nazev...16:32
neosam je rozdelen na ruzne okruhy..16:32
Anubish1ne nen?16:32
FNjAnubish1: Jak?ho obchodn?ho jedn?n?? WTF?16:33
Anubish1strana nen? firma ale pokud strana n?co p?edjedn?v? je nutn? aby se domluvila se soukrom?m subjektem16:33
FNjTady se nedohaduje obchod.16:33
Anubish1sv?m zpusobem ano16:33
etalona pokud je to dle zvlastnich predpisu nutne utajit, pak se rozhodne o utajeni16:33
Anubish1my chceme bejt na pride16:33
etalona zacne se jednat v rezimu utajeni16:33
etaloncoz ale neni tento pripad16:33
neone... tenhle mel jiny stupe utajeni :)16:34
neoduverne :D16:34
Anubish1tak?e se to dohodne a pak se ta smluva zve?ejn? pak p?ich?zi na st?l ot?zka pir?ti chcete to ano nebo ne16:34
etalontady si externi subjekt drzi z falesneho pocitu bezpeci nejake "obchodni tajemstvi" a chce po piratech(!) aby vynucovali na tohle tajemstvi monopol? bez smlouvy? wtf?16:34
Anubish1co to mele?16:34
Anubish1nidko by nic neschv?lil v re?imu utajen?16:34
neopripominkovat by mohlo cele CF ...16:35
neonechapu co to meles..16:35
etaloncoz sem nerekl16:35
etalonrekl sem, ze jednat se zacne v utajovanem rezimu16:35
etalonne ze se neco schvali16:35
etalontajnou smlouvu uzavrit nelze16:35
etalontady zadne utajene jednani neprobiha16:35
etalonjenom proste netransparentni jednani16:35
etalontakze fuck you16:35
Anubish1hovno16:36
Anubish1transparentn? by se to samoz?ejm? projedn?valo ale tohle je pouze n?vrh kter? n??m poslyl16:36
Anubish1mimoto tedka si m??u j? zarezervovat tu trasu kterou tam v t? smlouv? navrhovaly a pride nebude16:37
FNjNo po?kat, ale takhle to v ty smlouv? nestoj?.16:37
FNjPodle n? bychom to p?ed CF museli tajit.16:37
pexyny-mobPred cf se to tajit nemusi, to je v poradku16:38
pexyny-mobAle pokud se nemylim tak i na jednani cf ma pridtup siroka verejnost, to je ten kamen urazu16:39
homurauz jenom btw. Tobiasi, tvuj prispevek o dusledcich tohohle szlemu na foru je trochu hystericky ne?16:39
pexyny-mobProto heslo dostali v prvni fazi rp, vedouci ao, vefouci kk, a jednatele rv16:39
homuraheslo dostali vsichni, kdo by ho chteli, uz v ten moment, kdyz jsi ho vymyslel16:40
etalonvole tobias22, to je 15 sekund cistyho casu lamani.16:40
etalonto je presne jak bez hesla16:40
pexyny-mobNeni hystericky, janko, ja mam strach ze soudu, a strach neni hysterie16:40
Anubish1chjo16:40
neoneni16:40
homuratobi, chapu, ale neprehanej16:41
FNjZ jak?ho soudu?16:41
FNjZ jak?ho, kurva, soudu? :D16:41
FNjNikdo nic snad nepodepsal.16:41
FNjJedin?, co jsme ztratili je d?v?ra, a to mo?n?.16:41
pexyny-mobNepodepsal, ale ja slibil ze se smlouva zatim nedostane ven, ted budou rozhodovat pravnici co s tim16:42
Anubish1u? m? to nebav? zm?n?me topic tohle se ned? vy?e?it z m?ho ?hlu pohledu to prost? janka a krtek posraly tot m?j n?zor16:42
neono ja duveru ztratil urcite :D16:42
Anubish1co jinak16:42
Anubish1stav?te se dneska n?kdo ve?er do ?ajky na v?sledky :-)16:42
neoAnubish1: ja prave nevim...16:42
neoAnubish1: jestli se smat na lodi nebo u cajce :D16:42
Anubish1v ?ajce je to lep?? :-)16:42
MephistoJe to marginalita.16:42
neoAnubish1: ale zase na lodi bude hromada tech co tipuji 10% a vic... :D :D16:43
pexyny-mob:-D16:43
Anubish1do mrtvol see nekope16:43
MephistoDo ?ajky jsem cht?l zaj?t, ale nakonec z?stanu zde.16:43
dj-bobrbudu na lodi..16:43
dj-bobrchci se ozrat :D16:43
neoja do nich nechci kopat... jen se smat :D16:43
MephistoStav?m se z?tra.16:43
Anubish1ok16:43
Anubish1n?kdo jinej ;)16:44
-!- Fenix [~Fenix@178.248.252.217] has joined #chliv16:45
Anubish1mephisto nebud l?nej a dora? dneska16:45
Anubish1alespon pokec?me16:45
MephistoAsi nechce?, abych dorazil.16:45
MephistoProto?e bych se m?l v?novat whynot.16:45
Anubish1po?li j? na lod16:46
MephistoTo mi nep?ipad? ??eln?.16:48
MephistoNaopak se hod?, kdy? se ze "vzbou?enc?" na ?t?bu nikdo neuk??e.16:49
neook.. mizim na lod...16:51
-!- Fenix [~Fenix@178.248.252.217] has quit ["Changing server"]16:51
dj-bobrpomalu taky16:51
etalonbude stream?16:51
dj-bobrskocim si jeste na vaclavak na otocku a hura na lod..16:52
dj-bobrKedrigern: mam vzit ten Mikrotik?16:52
* neo detach16:53
Anubish1chce teda do shan dorazit alespon nekdo ?17:00
* homura ne. Asi bude zase nekomu vysukavat mozek z hlavy :D17:02
dj-bobrje v Praze teplo na kratasy? nechce se mi chodit k oknu :D17:03
etalon:D17:03
Anubish1:-)17:03
Anubish1se? stra?n? c?ta :-D17:04
dj-bobrno protoze jit k oknu by znamenalo se momenalne prodirat velkym mnozstvim kramu :D17:05
homurajo, ja jsem tim hrozne urazena :D to vis ze jo .))17:05
Anubish1;)17:05
homuramusim se ucit, coz jsem rikala uz.. Hodne dlouho dopredu :D17:05
Anubish1v?m17:05
Anubish1hele ja to dopadlo s tou FB reklamou ?17:14
etalonceka se jeste na 3 lidi aby poskytli pristup17:18
etalonkdyz to nebude jeden z nich, budeme hledat sal17:18
etalondal17:18
etalonale verim tomu, ze to byl Janek17:18
Anubish1mysl?? ?17:19
Anubish1a pro? by ti d?v?l p??stup kdyby to byl on ?17:19
etalonJanek mi zatim nedal pristup17:20
etalona kdyz vsichni ostatni daji a on ne17:20
etalona odmitne to, pak se tim usvedci17:20
etalonpokud to neudelal, nema co stratit17:20
etalonztratit17:21
Anubish1hele a nen? mo?n? aby to byl n?j?kej fejk z FB17:21
homuraEtalon +117:21
etalonjak jako fejk?17:21
Anubish1jako t?eba tohle jste mohli m?t kdyby jste si zaplatily reklamu ?17:22
etalonne17:22
Anubish1jinak taky bych si tipnul janka17:22
Anubish1jak to bylo se spr?vci FB p?edt?m nen? mo?n? ?e to ud?lal n?kdo kdo u? tam tedka nen? ?17:23
etalonnevsiml sem si, ze by tam nekdo ubyl17:23
Anubish1ok17:24
etalontak janek taky clean17:25
Anubish1hmm17:26
* dj-bobr detach17:27
-!- dj-bobr [~Miranda@cdma-67-66.cust.vodafone.cz] has quit []17:28
-!- fidokomik [~Miranda@88.146.101.166] has joined #chliv17:33
fidokomikvi tu nekdo, kdy byla ta superdebata na CT?17:34
etalonve ctvrtek ve 20.5017:34
etalonjinak ahoj17:34
etalonproc si proplatil ten benzin, kdyz nedodrzeli predpisy FO?17:35
etalonamelia na deutsche welle17:38
fidokomikzadost podanou vedoucim odboru povazuji automaticky za schvalenou, protoze tam se nehlasuje. Tu svoji vyhlasku jsem trochu nedomyslel.17:38
etalonmuzu te citovat?17:39
fidokomikjo17:39
etalonchces rict, ze jsi schvalne porusil svoje vlastni vyhlasena pravidla?17:39
fidokomikostatne cestovne v ZO jsem postupova stejne17:39
fidokomikporusil jsem jedine to ohlaseni predem do podatelny FO, dej me ke KK :P17:40
MephistoTak?e se bude va?it i Mark?tka?17:40
etalono tom nic nevim17:42
etalonat si to KK najde17:42
etalonje to ve verejnem zajmu17:42
fidokomikjak varit? Odbory jsou monokraticke, tam se o nicem nehlasuje. Proste jsem pri tvorbe vyhlasky nepomyslel na odbory a formuloval jsem to blbe. Mym zamerem bylo po JKsen konecne umoznit proplaceni benzinu alespon trochu.17:42
-!- Fenix [~Fenix@178.248.252.217] has joined #chliv17:43
Fenixetalon: Muzes mi kicknout John_Simon17:43
-!- fidokomik [~Miranda@88.146.101.166] has left #chliv ["I'm a happy Miranda IM user!"]17:44
-!- John_Simon [~Fenix@77.87.240.85] has quit [Killed by etalon ()]17:44
Fenixdiky17:44
etalonnz17:44
-!- Fenix [~Fenix@178.248.252.217] has quit [Ping timeout: 180 seconds]17:53
-!- Anubish1 [~pholek@ip-213-220-203-33.net.upcbroadband.cz] has quit ["Leaving."]18:00
-!- AdolfNegr [~Adium@145.104.broadband10.iol.cz] has joined #chliv18:01
AdolfNegrnazdar buzny!!!18:01
-!- etalon is now known as m`etalon18:02
m`etalonnazdar :)18:02
AdolfNegrtak jsem m?l zase dvouden? detox od internetu - a koukam ?e jsem pro?vihl n?jak? hlasov?n?....18:02
m`etalonjojo, vysledky budou v 11 :)18:04
AdolfNegrj? myslel to po netu, to intern?... teda to byla anketa? no nic...18:04
AdolfNegrjinak xchaose jsem do urny hodit stihl...18:05
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has quit [Ping timeout: 180 seconds]18:06
blondieHale and Pace - YouTube18:07
m`etalonhttp://youtu.be/NvcNZmABRZE18:07
AdolfNegrhm... a co si mam pustit ke kaf??ku a jointu?18:12
homurapinkie loves drugs18:13
homurayoutube it18:13
AdolfNegrto hu? sem vi??l....18:13
-!- Anubish1 [~pholek@ip-213-220-203-33.net.upcbroadband.cz] has joined #chliv18:14
AdolfNegrsem si cht?l d?t po dlouh? dob? va??ka moravce... a nuda...18:14
homurathis is war pony v tom pripade18:14
homura'This is war pony'18:14
homuranuda?18:15
-!- Fenix [~Fenix@178.248.252.217] has joined #chliv18:15
AdolfNegrThis Is War [PMV] ?18:16
blondie[Eng Sub] Justified Genocide [Karasuyasabou ft. Kagamine Rin] - YouTube18:16
m`etalonAdolfNegr: tady mas ke kafi http://youtu.be/4TB_eJAU-uM18:16
homuraOh yes18:16
homuraMetalon: yes.. Dance dance decadence18:17
AdolfNegrgenocida se mi l?b?...18:18
homurakomu ne18:18
m`etalonjeste kdyz je justified18:18
AdolfNegrsafra, j? zapom?l na to brko...18:18
homura When a wild times new roman appeared. http://pics.roomsapp.mobi/NtiKJd7AVG18:22
blondieShock Corridor: Trent - YouTube18:22
AdolfNegrtyjo, ale jak te? koukam na svuj nick, tak jsem si vzpom?l na tento skvost kinematografie... https://www.youtube.com/watch?v=gpuJaTA7Txk18:22
m`etalonhomura: still better love story^W^W font than comic sans18:23
AdolfNegrtoho negra p?epn?te na 5:3118:24
m`etalonAdolfNegr: https://www.youtube.com/watch?v=mKwj3efLxbc#t=24018:25
m`etalonpripadne http://img.izismile.com/img/img7/20140523/1000/friday_gifdump_627_03.gif18:26
AdolfNegr+8818:26
-!- Fenix [~Fenix@178.248.252.217] has quit [Ping timeout: 181 seconds]18:26
AdolfNegr+1940 :-)18:26
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has joined #chliv18:29
Anubish1tak p?ecijen je FB stran?k? sledov?n miki n?s dostal do lidovek18:31
m`etalonjako tistenych?18:32
m`etalonne18:32
AdolfNegrno ty p??o18:32
m`etalonfrontpage18:32
m`etalonnadhera18:32
Anubish1jo jo18:33
Anubish1je to super18:33
blondiePirát za hranou zákona. Pošlete mi výsledky, vyzval členy volebních komisí na Facebooku | Zprávy z domova | Lidovky.cz18:33
m`etalonhttp://www.lidovky.cz/pirat-za-hranou-zakona-poslete-mi-vysledky-vyzval-cleny-volebnich-komisi-1ro-/zpravy-domov.aspx?c=A140525_152408_ln_domov_hm18:33
m`etalonjdu psat podani18:33
Anubish1hele krtku18:33
m`etalonno?18:33
AdolfNegrnab?d?n? k p?estupku?18:34
Anubish1nest?lo by za tonapsat si script18:34
AdolfNegrhm...18:34
AdolfNegr*ke sp?ch?n?18:34
Anubish1v?? jak p??e? t?ch pod?n? tolik ?e by st?lo za to to zauomatizovat :-D18:34
Anubish1ud?lat si formul?? napsat jen jm?no a za co :-D18:34
Anubish1a aby to postovalorovnou do podatelny KK :-D18:34
Anubish1ale to je jen troling18:35
Anubish1;) tohle je nej?ist?? p??pad po?kozen? dobr?ho jm?na strany jak? jsem kdy vid?l18:35
m`etalonnaucim to blondie18:35
m`etalon!podani kk 618:35
blondie6 radku odeslano do podatelny KK18:36
m`etalona tak18:36
Anubish1lol18:36
Anubish1tak tohle nebude m?t chybu18:37
AdolfNegrhlavn? se blondie ud?lej i hardwareovou... (a? ji m??e? t?eba i drbat za u?ima a tak...)18:38
-!- jindrichbartek [558488b3@ircip1.mibbit.com] has left #chliv []18:42
mmnMoc to hrot?te. Lidovky jsou d?sn? sra?ka.19:04
m`etalonjedem na 300 %19:04
m`etalonaz do horkeho konce19:04
m`etalonat jiz na kterekoliv strane19:04
mmnNB, ?e p?ed volbami o n?s nenapsali ani ?l?ne?ek.19:05
AdolfNegrdohoven... ma?kam F5 jak debil... a ono je?t? 3hodiny 49minut...19:11
blondiePřehled zisků mandátů | volby.cz19:11
AdolfNegrhttp://volby.cz/pls/ep2014/ep144?xjazyk=CZ19:11
mmnAdolfNegr: Promi?.19:11
blondieReloadEvery :: Add-ons for Firefox19:11
m`etalonhttps://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/reloadevery/19:11
AdolfNegrcywe musim potr?novat ruce...19:12
AdolfNegrnemam na chozen? do posilovny jako vy aj??ci...19:13
AdolfNegr...myslim, ?e dneska se zam??im na mal??ky19:14
AdolfNegr(prost?edn??ky u? mam docela namakan?)19:14
AdolfNegrhttp://nemci.euweb.cz/m2.gif19:15
homura #uzmijebe http://pics.roomsapp.mobi/lME879uIws19:15
m`etalonhomura: cilova rovinka:)19:16
homurana spirale nejzatocenejsi :D19:16
m`etalonhttps://forum.pirati.cz/resources/image/938419:17
homura:D19:17
pexyny-mobSuper ferjencik, jedna schyza za druhou19:18
homuraDik :*19:18
m`etalonto holek "D19:18
m`etalon:D19:18
-!- FNj [FNj@b.clients.kiwiirc.com] has quit ["http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted IRC client"]19:18
homuraDik za poslani19:18
homura.))19:18
Anubish1:-D19:18
Anubish1m ethanol nemohl jsem si pomoci :-D19:18
m`etalon+119:20
m`etalonlel, tedka ty zabery z te lodi19:23
m`etalontam 5 lidi jenom :D19:23
homuraLol? :D19:24
m`etalonv udalostech19:24
AdolfNegrnojo, ale ?t se tam vejde19:24
AdolfNegrtak a? od nich vysockujou kameru, kdy? tam nikdo nem? webkameru... nebo co je s tim jejich streamem?19:25
m`etalonten online stream to je, ze pisou demence na twitter19:25
AdolfNegrTechnick? - jestli si berete notebooky, vemte i prodlu?ova?ku, v podpalub? nen? moc z?suvek.19:26
AdolfNegrnapi?te jim n?kdo ?e v Homoskinheadsk? Platform? je v?dycky n?co kam se to d? zastr?it...19:27
AdolfNegr...j? nemam Twitter...19:27
m`etalonDE: aspon jeden mandat19:28
m`etalonspis tak 319:28
m`etalonFI: pravdepodobne nic19:28
AdolfNegrha! j? mam vlastn? twitter!19:32
klipasi se pujdu podivat na lod19:36
klipjak se mate? :)19:36
m`etalonnezapomen si rucnik19:36
klipuz jsem ho mel dnes v cukrarne19:36
-!- FNj [FNj@b.clients.kiwiirc.com] has joined #chliv19:46
blondieThe Willy Report19:50
m`etalonhttp://willyreport.wordpress.com/19:50
m`etalonmuj synovec https://pbs.twimg.com/media/Bof9YloCIAAqdqn.jpg:large19:58
Hygroscopastryc a sudicka :) hezke20:01
AdolfNegr?marja20:02
homuranie widze as always.. :D20:04
homuraah. Tak uz vidim. Dite :D20:04
homuraA vtipna knizka!20:04
m`etalonbratr je onovy, ja su lnovy a na obrazku je dnovy :)20:05
homuradiferencial jo? :D20:05
AdolfNegrco jest w prognozie?20:05
AdolfNegrpada?20:05
homurabedzie kurwa cholernie!20:05
homura:D20:05
AdolfNegrhttp://i1.kwejk.pl/site_media/obrazki/34756-polski-thread.jpg20:07
homuraTak tohle uz neotevru..20:07
AdolfNegrfakt tam neni CP!!!20:08
m`etalonpreposlano20:08
homuraNegr :D takovou romantyku bych od tebe necekala :D20:08
homura(Btw. Taky je to blbost.. Jak uz romantika byva)20:09
-!- pexyny-mob [~pexyny-mo@ip-213-220-203-33.net.upcbroadband.cz] has quit ["Bye"]20:11
blondiePrasátko Slezina | 4. díl - Lidožravý Adolf! | PRASÁTKO PEPPA - PARODIE - YouTube20:20
AdolfNegrhttps://www.youtube.com/watch?v=ebXD5xizX9020:20
-!- Fenix [~Fenix@178.248.252.217] has joined #chliv20:25
-!- Fenix [~Fenix@178.248.252.217] has quit [Ping timeout: 180 seconds]20:34
m`etalonJe videt, ze Krtkovi se neda verit. Z jeho jednani je jiste, za je jen otazka casu, kdy zverejni informace ohledne webu sledujuserialy.cz a poskodi stranu, protoze dle neeho se prece nema nic utajovat. Navrhuju na Krtka vyhlasit informacni embargo (u veci, co se fakt nemaji zverejnovat) a nebo ho rovnou odvolat z TO. Je to blazen. I kdyz smlouva nakonec tajne udaje mozna neobsahuje a ohrozeni fyzickych osob nenastalo, on to nemohl vedet.20:39
homuramein gott20:40
homurano.. Attention mas.. :D20:41
homuraCo na to vic rict20:42
-!- Anubish1 [~pholek@ip-213-220-203-33.net.upcbroadband.cz] has quit ["Leaving."]20:45
homuraMwheh. Konecne u amfibolickeho citratoveho cyklu!20:54
m`etalonto zni jak ze ctyricatych let... v nemecku20:54
homura:D nesmis ten cyklon videt vaude20:55
homuraS*20:55
m`etalonFau Draj rakety s ebolou v kapslich (cluster bomb) vystrelovane z umeleckych del materskeho tanku20:55
homuramephisto rika, ze mu delas radost20:56
homura:D a mne radost nedelas!20:56
homuraKrtaku jeden20:56
m`etalon"Stan do P?sku jste p?ivezli ji? zni?enej. Ji? r?no ne?el po??dn? postavit, ale mo?n? si to nepamatuje?, kdy? jsi p?ijel zhulenej na ta?ku..."21:01
homuraNa koho to je?21:01
m`etalonNa Ivana21:01
homuraOn nehuli :D ne?21:01
homuraA kdo to pise21:02
m`etalon"Ivan nehuli, hadej znova."21:02
m`etalonto prvni Lukas Kolarik, to druhy ja :D21:02
homuraTo druhe poznam21:02
homura:D21:02
m`etalon*85*21:02
homura:*21:02
m`etalonhttps://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/10338696_10202772894355987_3788421070020895776_n.jpg OLOL!21:32
m`etalonhttps://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/10330474_10202772897876075_7297532769945580731_n.jpg21:32
m`etalonhomura: (je to u me na profilu)21:32
homuraI see21:33
m`etalonzabijaci s tim masarykem :21:34
m`etalon:D21:34
homuraMne se libi mila jako blondynka :D21:34
m`etalonano, take ilshibamf21:35
m`etalontak?21:35
AdolfNegrhttp://i.nahraj.to/f/H89.png21:35
* homura si ujizdi na animals as leaders <321:35
m`etalonto je tezka kartinka :)21:35
-!- Anubish1 [~pholek@ip-213-220-203-33.net.upcbroadband.cz] has joined #chliv21:39
blondieŽivé vysílání &mdash; ČT24 &mdash; Česká televize21:51
AdolfNegrhttp://www.ceskatelevize.cz/ct24/zive-vysilani/21:51
AdolfNegrTTIP te? asi...21:51
m`etalonty picooo21:53
AdolfNegrcel? dv? minuty!!21:53
AdolfNegraha furt je?t?21:54
-!- filip [~fkrska@109.238.34.162] has joined #chliv22:05
m`etalonsem napjatej!22:14
mmnCha. Tak po v?sledc?ch z voleb se snad dneska vysp?m a nebudou tu d?lat bordel kv?li n?jak?mu zkurven?mu hokeji.22:16
AdolfNegrmne sp?? zaj?m? - pro? kdy? je Xcode zdarma, tak po m? chce appstore kreditku?22:17
AdolfNegrpro??22:17
m`etalonkvuli in-app purchases?22:18
AdolfNegrj? si na toho macka asi fakt nainstalim linux tywe...22:20
blondieJebać http://themindunleashed.org/2014/03/happens-build-cube-one-way-mirrors.html22:21
m`etalonhttp://themindunleashed.org/2014/03/happens-build-cube-one-way-mirrors.html22:21
AdolfNegra v ?t zase "mal? strany"22:30
AdolfNegrted zeleny, za minutku pij?ci22:31
m`etalonaji se stenou za 40 tisic :)22:31
FNj:D22:31
AdolfNegrstach nem??e hovo?it za svobodn?22:32
m`etalonrucnicek!22:32
AdolfNegra kolem iv?nka n?jak? grupies22:32
m`etalonpapousek pico!22:32
m`etalonWe just lost the game!22:32
AdolfNegrprej?e dvojcifern? blabla u svobodn?ch22:34
m`etalonmach realista :D22:34
AdolfNegr"info z komis?" !!!VOLE!!!22:34
AdolfNegr:-)22:34
FNjjj22:36
FNjinfo z komis? nejlep??22:36
mmnKurva u?, chci j?t sp?t.22:44
Marstvydr?, nap?t? vrchol? :)22:46
m`etalonTak prej utajuju hesla.22:46
Marst:)22:46
Marsttak n?jak? zve?ejni22:46
mmnU? zve?ejnil.22:47
mmn,,hesla"22:47
mmnAch jo. Netu?il jsem, ?e 22 GB je na / p??li? m?lo.22:49
mmnTen software stra?n? bobtn?.22:49
Marstpodle FB nar?st? obliba fa?ist?22:56
Marstto mi tak vyplynulo z tej anal?ty na ?t22:57
AdolfNegrnicht like22:58
m`etalonPOJDMEEEE22:58
m`etalonfinalni rovinka22:58
AdolfNegrn?ny ftipny!!!22:58
blondieMonty Python - Mr. Hilter - YouTube22:59
AdolfNegrhttps://www.youtube.com/watch?v=vlmGknvr_Pg22:59
mmnDoS volby.cz?22:59
m`etalonmi jede22:59
mmnBude.23:00
mmnMn? taky jede.23:00
m`etalontak23:00
blondieSmash the communism - YouTube23:00
Hygroscopahttps://www.youtube.com/watch?v=xX6INEs2WmE23:00
m`etaloncesti statistici zacinaji pocitat23:00
mmnZasranej ?S?. Jsou tak pomal?.23:00
Marstted23:01
m`etalonnnejsme tam!23:01
* m`etalon dancing23:01
mmnTy vole.23:01
mmnSos?ci tam jsou .23:01
mmnSSO.23:01
m`etalon4,78 %23:01
AdolfNegrsvobodn? 4,7623:01
m`etalonradost vole :D23:02
mmnhttp://volby.cz/pls/ep2014/ep144?xjazyk=CZ23:02
m`etalonto bude obvinovani!23:02
m`etalonAdolfNegr: to mas procent mandatu23:02
m`etalonne hlasu23:02
mmnVileta z?sk?v? 25000.23:03
homura:D lel23:03
Marsto chlup23:03
Anubish1lel23:03
trollinghardlol23:03
m`etalonDokazali sme to :D23:03
trollinghard:D :D23:03
Marst:)23:03
Anubish1:-DD23:03
FNjfail a win v jednom23:03
m`etalongratuluju vsem, kdo prilozili ruku k dilu :D23:03
m`etalonja du snad na panaka!23:05
AdolfNegrdohoven, kam te? s tim Ivanem?23:05
m`etalondo vltavy!23:05
AdolfNegrm? u? do pr?glu te? nic nepojede...23:06
homuraNo do hoven23:06
homura:D23:06
AdolfNegrmysl?? ?e budou na lodi chlastat a? do poledne?23:06
AdolfNegrdostal se tam kurva v?bec n?jakej pir?t?23:07
m`etalonurco nemci23:07
blondieEuropean Elections 201423:08
trollinghardhttp://www.europarl.europa.eu/us/en/elections_2014.html23:08
AdolfNegrpr?v? tam kukam23:09
blondieResultat för EU-valet 2014 - Europaparlamentet23:10
homurahttp://www.resultat-val2014.eu/sv/election-results-2014.html chapu to spatne, nebo se nedostala amelie23:10
homura:(23:10
AdolfNegrto mi psal u? p?ed hodinou Lou?ek23:10
AdolfNegr?e prej ve ?v?dsku 2,523:10
-!- fidokomik [~Miranda@88.146.101.166] has joined #chliv23:13
fidokomikJe tu n?kdo z barvi??, nebo uz jsou v?ichni zalezl? v kan?lech?  ]:->23:14
m`etalonkdo je to barvic?23:14
fidokomikst?tn? p??sp?vek pouze na ve?ejn? prospe?n? aktivity - to je jejich heslo23:15
m`etaloni bez penez sme dokazali narust o vic jak procento. Priste dame v klidu bez penez pres 5 %23:15
m`etalonaha, tak to ja nejsem. moje heslo je: jednou obarvene penize neni mozno odbarvit23:15
fidokomikMach do toho vrazil 3 melouny, m?l hor?? startovn? pozici ne? my a je tam.23:16
fidokomiksta?ilo p?r set tis?c nav?c a ty 0,2 jsme dali tak?23:16
FNjJako zelen?, vi?, Pet?e? :D23:16
m`etalonMach sjednotil euroskeptiky a drancoval volice ODS, proto se tam dostal23:17
m`etalonbudme radi, ze tam nejde Ivan, je to parada23:17
m`etalonjdu na panaka :D23:17
m`etalonproste dopadlo to uplne nejlip, jak to mohlo vubec dopadnout23:17
homuraetalon +123:17
fidokomikZelen?m lidi nezapomenou fotovoltaiku, i kdy? za ni tak ?pln? nem??ou. Ekologie u? je prost? pro lidi p??li? velk? luxus.23:17
m`etalonaz na to, ze fotovoltariku prosadili CSSD+ODS D23:18
m`etalon:-P23:18
m`etalontakze drz mlc23:18
Hygroscopanereste fotovoltaiuku nebo se budu opravdu moc zlobit23:18
fidokomikja to vim, ale kdyby to Zelen? netla?ili n?kolik let a celosv?tov?, tak to star? struktury ani nenapadne.23:18
fidokomikna?li by si jin? tunel23:19
m`etalons demagogem nema cenu diskutovat :)23:19
m`etalonbtw. za jak dlouho nekdo rekne "muze za to krtek"?23:19
m`etalontipuju 42 minut23:19
fidokomikno nic, jdu se kochat volebn?mi v?sledky na volby.cz23:20
Anubish1j? mysl?m ?e u? to n?kdo ?ekl23:20
homurabyla to tymova prace23:20
blondieCelkové výsledky hlasování | volby.cz23:20
trollinghardhttp://www.volby.cz/pls/ep2014/ep11?xjazyk=CZ23:20
AdolfNegrGMAE23:20
homura(vzkazuje mephisto)23:20
m`etalonteam high-five!23:20
Anubish1jak vzkazuje mephisto23:21
Anubish1ty jsi u mela ?23:21
fidokomikkolikrat je treba narazit hlavou do zdi, aby naivni snilek uznal, ze hlavou zed neprorazi?23:21
blondieJebać http://replygif.net/i/588.gif23:21
m`etalonhttp://replygif.net/i/588.gif23:21
Anubish1fidokomik23:22
Anubish1nem?? pravdu23:22
m`etalonhlavou zed prorazis uplne vklidu23:22
Anubish1ciz? hlavou lze prorazit t?m?? cokoliv23:22
m`etalonkdyz budes bouchat malo, ale castokrat, tak se rozbije zed a hlava zustane cela :)23:22
fidokomikno tak nemam. udelame komunalky zase bez penez a budeme mit 4,9. Kolikrat to jeste budeme zkouset, nez si o nas lidi pomysli, ze jsme naivni blazni a vykaslou se na nas uplne?23:23
fidokomikhele, s tou hlavou, neni lepsi si radeji koupit helmu? :)23:23
-!- fidokomik [~Miranda@88.146.101.166] has left #chliv ["I'm a happy Miranda IM user!"]23:25
m`etalonjak to zmeni to, jestli se da nebo neda hlavou bez helmy prorazit zed?23:25
blondieJebać http://replygif.net/i/92.gif23:27
m`etalonhttp://replygif.net/i/92.gif23:27
AdolfNegrv na?? obci 5,06 % Pir?ti23:28
AdolfNegr(11 hlas? :-))23:28
Marstjediný kdo opravdu prohrál. toho je mi líto   https://forum.pirati.cz/vnitrostranicka-diskuze-f75/vkaz-super-lidem-v-kampani-t23328-210.html#p31814123:29
m`etalon+123:30
m`etalonz jeho pohledu urcite totally worth it :)23:30
Marstjj23:30
-!- dj-bobr-mobile [~dj-bobr-m@cst-prg-84-17.cust.vodafone.cz] has joined #chliv23:30
dj-bobr-mobilena lodi nuda23:31
dj-bobr-mobilevsude mrtvoly, jsem tu sam23:31
Marstco Ivan?23:32
m`etalon:DD23:32
m`etalonpredpokladam, ze jede do Brna me zabit.23:32
Marst:)23:35
AdolfNegrpr? hodl?me n?koho napadnout?23:38
mmndj-bobr-mobile: A je tam ten Ivan?23:38
Hygroscopa"eurokandid?tov?"?23:39
AdolfNegr"https://www.facebook.com/apolena.rychlikova?fref=ufi A pirati davaj SZ dobrou sadu - s takovou budou zeleni prosit o spolecnou kandidatku."23:42
Anubish1ned? se sv?ti23:42
Anubish1ale je to tady23:42
dj-bobr-mobileneo vzkazuje: pomoc !23:45
dj-bobr-mobile:D23:45
Anubish1bobr tak prijd do cajky a vem sebou nea23:46
Anubish1tady je bezpe?no a panje tu v?t?zn? n?lada23:47
Anubish1(jinak ano jsem tu s?m) .-P23:47
homurabiochemici op?t bav?23:48
homurav tabulce esenci?ln?ch anorganick?ch l?tek23:48
homuraNi, V, Si, As, B Prokazateln? esenci?ln?, funkce v?ak nezn?m?23:48
homura:D23:48
m`etalondj-bobr-mobile: co ten Ivan? :D23:48
m`etalon:D23:48
AdolfNegrkrtku ty se? v?l23:49
AdolfNegrprej "Ivan Bartos ale tohle forum nenavstevuje. Gratulky vyridim."23:50
mmn:)23:50
blondieDiskuse s kandidaty : Ivan Bartoš - lídr23:51
m`etalonno co :D https://forum.pirati.cz/ivan-bartos-lidr-f670/diskuse-s-kandidaty-t23373.html23:51
AdolfNegrchud?k maminka Petra Macha...23:55
AdolfNegr... u? se j? ten chlapec asi odst?huje23:55
mmnNene, ??kal, ?e se st?hovat nebude.23:55
mmn?e na to bude sr?t a ?e mo?n? bude n?kdy hlasovat na pl?nu, ale jinak se chce fl?kat.23:56
mmnMaminka m??e b?t celkem v klidu.23:56
AdolfNegrpoz???r...23:56
m`etalonIvan23:56
AdolfNegru? to tam je23:57
Hygroscopaje n?kde link na celoevropsk? stav PP?23:57
mmnKde je Ivan?23:58
m`etalonjedna lomeno dvacetjedna eh.. e... uspechu23:58
AdolfNegrlol23:58
AdolfNegrna?i pr?vn?ci lol23:58
AdolfNegr..ale i hlou sou...23:59
m`etalonYES!23:59
m`etalonYES!23:59
--- Log closed Mon May 26 00:00:04 2014

Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!