Friday, 2014-08-29

--- Log opened Fri Aug 29 00:00:39 2014
-!- minika [minika@irc.pirati.cz] has quit [Quit: http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted IRC client]00:31
-!- lukaosjd [~LUKAS@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Leaving.]04:23
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv06:17
-!- lukaosjd [~LUKAS@irc.pirati.cz] has joined #chliv06:49
-!- lukaosjd [~LUKAS@irc.pirati.cz] has left #chliv []06:49
-!- huliGEN [uid28645@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Connection closed for inactivity]07:01
-!- lordHoven [~webchat@clen.jan.novak] has quit [Quit: Page closed]07:03
-!- LordHoven [~webchat@clen.jan.novak] has joined #chliv07:03
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Quit: dj-bobr]09:33
-!- minika [minika@irc.pirati.cz] has joined #chliv09:45
-!- minika [minika@irc.pirati.cz] has quit [Quit: http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted IRC client]09:46
-!- dj-bobr_wrk [~webchat@irc.pirati.cz] has joined #chliv10:01
-blondie:#chliv- [Hlasovani CF] CF 24/2014 Doplňující volba do kontrolní komise - https://forum.pirati.cz/hlasovani-celostatniho-fora-f475/cf-24-2014-doplnujici-volba-do-kontrolni-komise-t25663.html10:09
-!- Peca [~chatzilla@irc.pirati.cz] has joined #chliv10:26
-!- coruvar_mobile [~coruvar@irc.pirati.cz] has joined #chliv10:36
coruvar_mobileetalon si?10:36
etalonmore or less10:36
etalonmore less than more10:37
coruvar_mobileA jsi u p. Zabaka?10:37
etalonjop10:40
coruvar_mobileA je tam Bara?10:41
etalonjak to mam vedet? :D10:41
coruvar_mobilePodivat se? :D10:43
etalonma zavreno v pokoji, takze nepoznam10:44
etalona sem nahej, nehodlam lozit z pokoje :)10:44
coruvar_mobileLel moc info, kdyz ji potkas ma se mi ozvat thx10:47
etalonok10:47
-!- coruvar_mobile [~coruvar@irc.pirati.cz] has quit [Read error: Connection reset by peer]10:47
-!- hmm [~ppp@irc.pirati.cz] has joined #chliv11:03
-!- hmm is now known as marst11:03
marstzdar11:03
neomarst: cus11:04
etalon This is a reminder that your server at SnelServer (located at 5.104.226.233) expires in 7 days.11:44
etalon:D11:44
neohistorie se opakuje :D12:07
@blondieFranta Sahula - Životem podvedenej - YouTube12:24
Dionysushttps://www.youtube.com/watch?v=LkX4Jn9fXmQ12:24
-!- huliGEN [uid28645@irc.pirati.cz] has joined #chliv14:27
-!- marst [~ppp@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Leaving]14:58
-!- minika [minika@irc.pirati.cz] has joined #chliv15:04
neominika: jeste jede forum? :D15:16
etalonminika: co s tim rozpoctem TO?15:37
-!- Peca [~chatzilla@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]16:03
-!- Coughey_ [~webchat@irc.pirati.cz] has joined #chliv16:29
-!- filipkrska [~fkrska@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]16:43
-!- Coughey_ [~webchat@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Page closed]16:43
-!- next_ghost [~next_ghos@irc.pirati.cz] has joined #chliv16:43
-!- huliGEN [uid28645@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Connection closed for inactivity]17:01
-!- minika [minika@clen.dominika.michailidu] has quit [Quit: http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted IRC client]17:02
-!- filipkrska [~fkrska@irc.pirati.cz] has joined #chliv17:13
-blondie:#chliv- [Hlasovani CF] CF 29/2014 Dovolba RV - https://forum.pirati.cz/hlasovani-celostatniho-fora-f475/cf-29-2014-dovolba-rv-t25671.html17:32
-!- filipkrska [~fkrska@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Leaving.]18:13
-!- dj-bobr_wrk [~webchat@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]18:17
-!- Peca [~chatzilla@irc.pirati.cz] has joined #chliv18:44
-!- filipkrska [~fkrska@irc.pirati.cz] has joined #chliv18:54
-!- Bouchi is now known as zz_Bouchi19:42
-!- filipkrska [~fkrska@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Leaving.]20:13
-!- LordHoven [~webchat@clen.jan.novak] has quit [Quit: Page closed]20:33
-!- zz_Bouchi is now known as Bouchi20:57
neoBrno... zase musi mit neco extra.20:57
Bouchico nadělám20:58
Bouchiale s paralelní registrací na dvou místech by to mohlo skončit spoustou problémů20:59
-!- Peca [~chatzilla@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]21:37
@blondieFirefox OS na českém trhu: jaký je Alcatel One Touch Fire E? - Root.cz21:53
etalonhttp://www.root.cz/clanky/firefox-os-na-ceskem-trhu-jaky-je-alcatel-one-touch-fire-e/21:53
etalonPařez strikes back!23:58
@blondieOpilec zapálil pařez uprostřed rybníku, pak nadýchal skoro 6 promile - iDNES.cz23:58
etalonhttp://jihlava.idnes.cz/opily-muz-zapalil-parez-na-ostruvku-pak-nadychal-skoro-6-promile-px1-/jihlava-zpravy.aspx?c=A140829_144939_jihlava-zpravy_mkk23:58
@blondieV Kohoutovicích hořel pařez - Brněnský deník23:59
etalonNeva forget! http://brnensky.denik.cz/kratce/1115590-v-kohoutovicich-horel-parez.html23:59
--- Log closed Sat Aug 30 00:00:14 2014

Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!