Saturday, 2014-11-01

--- Log opened Sat Nov 01 00:00:26 2014
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv00:53
-!- next_ghost [~next_ghos@irc.pirati.cz] has joined #chliv10:52
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]11:54
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv12:35
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Read error: Connection reset by peer]13:11
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv13:19
Kedrigernklip: Fakt nechápu, jak můžeš být takovej mimoň. Opravdu nedokážeš myslet? Jsi jeden z mála, co mě fakt nasere. Považuji tě za inteligentního a pravidelně mě silně přesvědčuješ, že jsi fakt hlupák.13:34
Kedrigern:) No nic13:52
KedrigernZatím13:52
klipKedrigern: zajímavé, protože dle mých zkušeností nasírám jen arogantní kokoty14:20
neoA proc tedy nejde videohovor? :]14:45
klipProtože "společenský důvod". Nechápeš, co tím myslím? Nečteš mi myšlenky? Tak to jsi hlupák. :D14:48
neoJa vim proc nejde u nas...14:50
neoklip: nemame na to ofic. stranickou platformu ;)14:50
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Read error: Connection reset by peer]15:25
don|bohnice0lol rotfl15:45
don|bohnicea zas padam ;)15:46
-!- don|bohnice is now known as don|bohnic|out15:47
-!- quar [~webchat@clen.tomas.lastuvka] has joined #chliv15:48
-!- quar [~webchat@clen.tomas.lastuvka] has quit [Ping timeout: 240 seconds]16:17
-!- don|bohnic|out is now known as donaR17:17
donaRtopfry podvecir17:19
-!- donaR is now known as don|boh17:19
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv17:22
-!- fidokomik [~Miranda@irc.pirati.cz] has joined #chliv17:43
fidokomikje tu nekdo z TO?17:43
-!- fidokomik [~Miranda@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Miranda IM! Smaller, Faster, Easier. http://miranda-im.org]18:50
-!- aleman [~webchat@clen.alexandr.mansurov] has joined #chliv19:00
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]19:06
-!- don|boh is now known as voyeur19:12
-!- voyeur is now known as don|boh19:12
-!- aleman [~webchat@clen.alexandr.mansurov] has quit [Ping timeout: 240 seconds]19:39
-!- aleman [~webchat@clen.alexandr.mansurov] has joined #chliv20:04
@blondienextghost/erben · GitHub21:17
next_ghosttak jsem digitalizaci knížek hodil na GitHub: https://github.com/nextghost/erben21:17
-!- dj-bobr-mobile [~dj-bobr-m@irc.pirati.cz] has joined #chliv21:29
-!- dj-bobr-mobile [~dj-bobr-m@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]21:33
@blondieAutonomous sensory meridian response - Wikipedia, the free encyclopedia23:08
homurahttp://en.wikipedia.org/wiki/Autonomous_sensory_meridian_response ha :)23:08
-!- don|boh is now known as KedlubZkadlub23:12
KedlubZkadlub+123:13
-!- KedlubZkadlub is now known as don|boh23:14
--- Log closed Sun Nov 02 00:00:26 2014

Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!