Monday, 2015-01-19

--- Log opened Mon Jan 19 00:00:20 2015
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv03:00
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]03:14
-!- Sheppard [~webchat@irc.pirati.cz] has joined #chliv06:35
-!- Sheppard [~webchat@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Page closed]06:40
-!- djbobr_wrk [~Miranda@irc.pirati.cz] has joined #chliv10:57
-!- etalon`away is now known as etalon13:47
etalondjbobr_wrk: hep, tak co ty maste?13:47
djbobr_wrketalon: sry, vcera jsem to nedaval, prijel jsem do prahy v hluboke noci.. jdes na schuzi?13:49
etalonkdy je schuze?13:52
djbobr_wrkve ctvrtek, tusim13:54
djbobr_wrknebo jinak.. kde ty ted v praze prebyvas?13:54
etalonv kobylisych15:13
etalonsorry, byl sem venku15:13
djbobr_wrkcajk15:15
djbobr_wrkbych si vecer udelal vylet15:15
-!- etalon is now known as etalon`away17:05
-!- next_ghost [~next_ghos@irc.pirati.cz] has joined #chliv17:11
-!- etalon`away is now known as etalon17:21
etalondjbobr_wrk: vsak cislo mas a k zabakovi trefis :)17:21
etalon777 557 835 :)17:21
djbobr_wrktak urcite :)17:23
-!- djbobr_wrk [~Miranda@irc.pirati.cz] has quit [Read error: Connection reset by peer]18:11
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv18:47
dj-bobretalon: zjevil bych se cca 20:45, muze bejt?20:06
etalonjo20:25
-!- dj-bobr-mobile [~dj-bobr-m@irc.pirati.cz] has joined #chliv20:28
dj-bobr-mobileetalon: mozna malicko driv, uz su u Okrouhlicke20:36
etalonco ja vim kde to je, klidne se oblecu a jdu :)20:37
dj-bobr-mobiletak za 3min20:37
-!- dj-bobr-mobile [~dj-bobr-m@irc.pirati.cz] has quit []20:55
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Read error: Connection reset by peer]21:08
-!- next_ghost [~next_ghos@irc.pirati.cz] has left #chliv []22:16
--- Log closed Tue Jan 20 00:00:20 2015

Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!