Monday, 2015-02-02

--- Log opened Mon Feb 02 00:00:34 2015
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv00:07
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Quit: dj-bobr]00:25
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv00:25
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Quit: dj-bobr]09:23
-!- djbobr_wrk [~Miranda@irc.pirati.cz] has joined #chliv10:54
klipjá chci taky swarmwise... kdy se to plánuje začít nějak distribuovat? plánuje se nějakej ten křest a nebo už se to distribuuje? :)11:51
-!- next_ghost [~next_ghos@irc.pirati.cz] has joined #chliv17:12
-!- djbobr_wrk [~Miranda@irc.pirati.cz] has quit [Read error: Connection reset by peer]18:17
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv18:40
-!- dj_bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv23:03
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]23:06
-!- next_ghost [~next_ghos@irc.pirati.cz] has left #chliv []23:15
--- Log closed Tue Feb 03 00:00:35 2015

Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!