Thursday, 2014-11-20

--- Log opened Thu Nov 20 00:00:30 2014
-!- etalon is now known as etalon`away00:48
-!- zz_revenge [~tlastuvka@irc.pirati.cz] has joined #chliv00:55
-!- zz_revenge is now known as coruvar00:55
-!- coruvar is now known as revenge00:55
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Read error: Connection reset by peer]01:04
-!- revenge is now known as zz_revenge01:29
neohelou10:51
-!- etalon`away is now known as etalon11:54
neo"Adresa URL a odkazované stránky odeslané do indexu"11:56
neohttp://osa.2ants.eu :)11:56
-!- [TA] is now known as sukuba12:54
@blondieGrausame Töchter: ICH DARF DAS! (offizielles Video) - YouTube12:54
sukubahttps://www.youtube.com/watch?v=xW79kzpMDzg12:54
-!- dj-bobr_wrk [~webchat@irc.pirati.cz] has joined #chliv14:20
-!- next_ghost [~next_ghos@irc.pirati.cz] has joined #chliv17:26
-!- dj-bobr_wrk [~webchat@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]17:26
next_ghostneo, etalon, klip: hlavní průser Swarmopsu je C#, nebo je tam ještě něco dalšího?18:12
klipnext_ghost: Rick psal, ze je vetsina v JS18:14
klipmno, pruser... ladi to pod monem, navic MS snad ted open sourcoval .NET. Kazdopadno ano, v C# se mi nijak delat nechce :)18:15
next_ghostklip: to vim a tim hůř18:15
next_ghostklip: takže kdyby se to celý předělalo bug-for-bug třeba do Pythonu, tak už s tim nebude tak zásadní problém, chápu to správně?18:16
klipjá mám stejně úplně jinej přístup k vývoji, takže je pro mě průser většina :) každopádně to má API :)18:17
klipmě nejde o jazyk ale o data a jejich formát :) 18:17
klipresp. datový model18:18
klipchci raw data!18:18
klip:D18:18
klips neo sedíme v #graph channelu, kdyby tě zajímalo GAPI :D18:23
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv18:46
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]19:02
neohelou21:41
homuraherou22:32
homuraneo: jsi tu?22:33
neohomura: jo22:35
-!- next_ghost [~next_ghos@irc.pirati.cz] has left #chliv []22:42
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv23:14
-!- dj_bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv23:25
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]23:26
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv23:49
-!- dj_bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]23:53
--- Log closed Fri Nov 21 00:00:30 2014

Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!