Tuesday, 2014-12-02

--- Log opened Tue Dec 02 00:00:25 2014
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]00:32
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv00:36
-!- neo [~nabukadne@irc.pirati.cz] has joined #chliv01:28
-!- [TA]` [~HELLth@irc.pirati.cz] has quit [Remote host closed the connection]08:55
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Quit: dj-bobr]09:21
-!- sukuba [~HELLth@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]09:38
-!- sukuba [~HELLth@irc.pirati.cz] has joined #chliv09:40
-!- zz_revenge is now known as coruvar11:09
-!- coruvar is now known as revenge11:09
neozvlastni pocit.... pracovat v praci...13:43
-!- [TA] [~HELLth@irc.pirati.cz] has joined #chliv13:45
-!- [TA] [~HELLth@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]14:11
neoLet's play...14:51
-!- wa99 [~99@irc.pirati.cz] has joined #chliv15:14
-!- wa99 [~99@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Leaving]15:39
neolol...16:56
neov ramci firmy funguje prekladatelska divize...16:56
neoktera pracuje v takovem systemu...16:56
neoa ja tam omylem napsal nejake vety ze schranky...16:56
neono za 5 minut byly prelozeny do 5 jazyku :D16:56
neoasi jim nebudu psat, ze to bylo zbytecne :)16:57
-!- next_ghost [~next_ghos@irc.pirati.cz] has joined #chliv17:20
klipneo: to bys ten prekladatelskej tym mohl trollit nejakejma vypecenejma terminama :D17:36
neoklip: tj... nebo jim tam hodit jen tak ze srandy nejakou knihu :D17:38
next_ghostklip: wo co gou?17:39
klipneo: ale neo psal, nežs přišel, že omylem v práci pastnul do jejich překladatelskýho systému pár vět a za 5 minut to měl přeložený do 5ti jazyků :D17:48
klipteda next_ghost ^^17:48
klip:)17:48
klipjdu domu17:48
klipnejedu tramvají, lol17:48
neo:]18:06
-!- [TA] [~HELLth@irc.pirati.cz] has joined #chliv18:43
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv18:48
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]18:52
homurahttp://personalitycafe.com/customavatars/avatar6124_2.gif19:05
next_ghostmeh, Google nemá žádnej pěknej obrázek na téma M-M-M-MONSTERTROLL...20:48
next_ghostprotože zrovna takovej obrázek by se hrozně hodil sem: https://forum.pirati.cz/vnitrostranicka-diskuse-f75/zalozeni-organizace-piratske-hnuti-t27453-30.html20:49
neo:)21:16
homurahttp://i.imgur.com/zSN45r7.gif21:37
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv21:56
-!- next_ghost [~next_ghos@irc.pirati.cz] has left #chliv []22:14
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Read error: Connection reset by peer]22:14
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv22:21
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Quit: dj-bobr]23:18
homurasweden: "At the same time the Pirate Party is ready for a term with many changes. We have recently appointed an organizational audit team which, during the winter and spring, will revise the party constitution and refresh the party’s internal structure."23:19
klipolol23:39
neo:D23:45
neosi pujcim :)23:45
neohomura: to psal kdo?23:47
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv23:56
--- Log closed Wed Dec 03 00:00:24 2014

Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!