Monday, 2014-12-22

--- Log opened Mon Dec 22 00:00:43 2014
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Quit: dj-bobr]07:49
-!- etalon is now known as etalon`away07:50
-!- dj-bobr-mobile [~dj-bobr-m@irc.pirati.cz] has joined #chliv08:49
-!- dj-bobr-mobile is now known as dj-bobr_byro08:50
-!- ok is now known as zz_ok08:59
-!- zz_ok is now known as ok09:00
-!- dj-bobr_byro [~dj-bobr-m@irc.pirati.cz] has quit []09:06
-!- [TA]HELLth [~hellth@irc.pirati.cz] has joined #chliv10:24
-!- revenge [~webchat@clen.tomas.lastuvka] has joined #chliv15:42
-!- revenge [~webchat@clen.tomas.lastuvka] has quit [Quit: Page closed]15:42
-!- revenge [~webchat@irc.pirati.cz] has joined #chliv15:52
-!- next_ghost [~next_ghos@irc.pirati.cz] has joined #chliv17:17
-!- revenge [~webchat@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Page closed]17:32
-!- Hygroscopa [~chatzilla@irc.pirati.cz] has joined #chliv19:11
-!- revenge [~webchat@irc.pirati.cz] has joined #chliv20:03
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv21:07
-!- revenge is now known as revenge_afk21:13
-!- Hygroscopa_ [~chatzilla@irc.pirati.cz] has joined #chliv22:23
-!- Hygroscopa [~chatzilla@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]22:24
-!- Hygroscopa_ is now known as Hygroscopa22:24
@blondieCF 32/2014 Odvolání vedoucího TO : Hlasování celostátního fóra22:38
homurahttps://forum.pirati.cz/hlasovani-celostatniho-fora-f475/cf-32-2014-odvolani-vedouciho-to-t27631.html#p373014 well hello there22:38
dj-bobrasi trapny se ptat tady, ale nemate nekdo po ruce w32dsm bez malwaru?23:41
-!- dj_bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv23:45
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]23:47
--- Log closed Tue Dec 23 00:00:45 2014

Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!